Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Wysoczyzna Złoczewska
Wysoczyzna Złoczewska leży w środkowej części Niziny Południowowielkopolskiej. Wysoczyznę tą stanowi równina morenowa położona w międzyrzeczu Prosny i górnej Warty.

Na dziale wodnym pomiędzy dorzeczami Prosny i Warty występują ostańce moren i kemów, o wysokości do 206 m n.p.m.

Wysoczyzna Złoczewska leży pomiędzy Kotliną Grabowską - na zachodzie a Kotliną Sieradzką i Kotliną Szczercowską na wschodzie. Od północy rozciąga się Wysoczyzna Turecka, na południu - Wysoczyzna Wieruszowska i Wyżyna Wieluńska.

Głównymi miejscowościami regionu są Złoczew i Błaszki.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-12-25 07:26:52
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
*
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria