Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Wzgórza Opoczyńskie
Wzgórza Opoczyńskie leżą w północnej części Wyżyny Przedborskiej, na wschód od wyraźnego łuku Pilicy pod Tomaszowem Mazowieckim. Stanowią północno-zachodnie otoczenie Gór Świętokrzyskich. Poprzez dolinę Pilicy graniczą z Równiną Piotrkowską.

Krajobraz Wzgórz Opoczyńskich stanowią ostańcowe wzniesienia żwirowe będące pozostałością zlodowacenia środkowopolskiego. W podłożu występują gliny zwałowe, głębiej - wapienie jurajskie, w obrębie których rozwijają się zjawiska krasowe, powodujące powstawanie widocznych na powierzchni zapadlisk (tzw. kras zakryty). Występują tu również obfite źródła krasowe.

W gospodarce regionu dominuje rolnictwo. Główną miejscowością regionu Wzgórz Opoczyńskich jest Opoczno.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-08-19 07:30:47
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
*
*
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria