Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Wysoczyzna Turecka
Północno-wschodnia część Niziny Południowowielkopolskiej. Składają się na nią ciągi dość wysokich wzgórz morenowych o wysokości bezwzględnej do 191 m n.p.m., górujące do 100 metrów nad okolicą, a rozdzielone obniżeniami i dolinami rzek, w tym Warty. W podłożu występują eksploatowane złoża węgla brunatnego.

Region graniczy od wschodu z Kotliną Sieradzką, od południa z Wysoczyzną Złoczewską. Głównym miastem regionu jest położony poza granicami województwa łódzkiego Turek.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-05-25 02:55:09
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Piotr Sölle
Sieć rzeczna
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1271333323
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271332540
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle