Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Niecka Włoszczowska
Południowa część Wyżyny Przedborskiej, położona po obu brzegach Pilicy, granicząca od północy ze Wzgórzami Radomszczańskimi, od zachodu z Wyżyną Wieluńską. Stanowi płaskie, szerokie zagłębienie wypełnione czwartorzędowymi piaskami i gliną zwałową, w podłożu występują utwory kredowe.

W krajobrazie Niecki Włoszczowskiej uwagę zwracają garby (wysokie do 270 m n.p.m.) oraz kotliny, w których występują wydmy a pomiędzy nimi bagna i torfowiska. Przez region przepływają dwie największe rzeki województwa łódzkiego - Warta i Pilica.

Główne miejscowości Niecki Włoszczowskiej - niewielkie miasta Włoszczowa i Koniecpol, leżą poza granicami województwa łódzkiego. W granicach województwa leżą natomiast gminne wsie: Gidle i Żytno.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-08-29 16:07:40
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria