Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Pasmo Przedborsko-Małogoskie
Podwójne, monoklinalne Pasmo Przedborsko-Małogoskie stanowi ciąg wzgórz w środkowej części Wyżyny Przedborskiej, będącej północno-wschodnim obrzeżeniem Niecki Włoszczowskiej. Od północy graniczy ze Wzgórzami Opoczyńskimi.

W podłożu Pasma Przedborsko-Małogoskiego występują wapienie górnojurajskie i piaskowce kredowe. Wysokości bezwzględne dochodzą do 351 m n.p.m., a względne od 60 do 100 metrów. Na terenie pasma eksploatuje się wapienie.

W obrębie Pasma Przedborsko-Małogoskiego, w granicach wsi Góry Mokre znajduje się najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego o wysokości bezwględnej 347 m n.p.m.

Głównymi miejscowościami regionu są Przedbórz oraz Małogoszcz (ta druga poza granicami województwa łódzkiego).
Najwyższe wzniesienie
Góra Fajna Ryba
Wysokość w m. n.p.m.
347.0
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-11-04 08:33:53
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
Rezerwaty przyrody
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria