Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Warta
Warta to największy prawy dopływ Odry i czwarta pod względem długości (808 km) rzeka w Polsce. Powierzchnia dorzecza wynosi 54.529 km2.

Źródła Warty znajdują się na terenie należącym do dawnej wsi Kromołów, obecnie dzielnicy Zawiercia (województwo śląskie) na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej, ujście do Odry - pod Kostrzynem, w województwie lubuskim.

Na teren województwa łódzkiego Warta wpływa w sąsiedztwie miejscowości Gidle, później na krótko opuszcza województwo, by znów przekroczyć jego granice w okolicach Prusicka.

Największymi miejscowościami leżącymi nad Wartą są: Poznań, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Zawiercie, Konin i Koło, a w obrębie województwa łódzkiego: Sieradz, Działoszyn, Uniejów, Konopnica i Burzenin. Warta opuszcza teren województwa w rejonie Uniejowa.

Największymi dopływem Warty jest Noteć, a na terenie województwa łódzkiego Widawka i Ner. W pobliżu Sieradza, w 1986 r. ukończono budowę zapory i zbiornika retencyjnego Jeziorsko na potrzeby rolnictwa, przemysłu i regulacji stanu wód.

Warta przez skanalizowaną Noteć i Kanał Bydgoski łączy się z Wisłą.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2009-06-21 10:48:26
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Zdjęcia: Ryszard Bonisławski
Miejscowości [72]
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Ryszard Bonisławski -1271331441
Konopnica
Dolina Warty
fot. Ryszard Bonisławski