Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat bełchatowski

Położenie

Powiat bełchatowski leży w południowej części województwa łódzkiego. Graniczy z 6-cioma innymi powiatami województwa: wieluńskim, pajęczańskim, łaskim, pabianickim, piotrkowskim ziemskim oraz radomszczańskim.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 969 km2. Obszar powiatu zamieszkuje 113,0 tys. osób, z czego na wsi - 43.6 tys., a w 2-ch miastach - Bełchatowie i Zelowie odpowiednio 61.4 tys. i 8.0 tys. mieszkańców (2008).

Podział administracyjny

Na powiat bełchatowski składają się miasto (gmina miejska) Bełchatów, miasto i gmina Zelów oraz gminy wiejskie z siedzibami w Bełchatowie, Drużbicach, Kleszczowie, Klukach, Szczercowie i Ruścu.

Stolica powiatu

Stolicą powiatu jest Bełchatów - miasto nad rzeką Rakówką (prawy dopływ Widawki), na Wysoczyźnie Bełchatowskiej. 61,4 tys. mieszkańców (2008), ośrodek mieszkaniowy i usługowy, powstałego w latach 70. XX wieku i szybko rozwijającego się Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego (kopalnia i elektrownia).

Bełchatów wzmiankowano po raz pierwszy w 1391 r. Prawa miejskie od 1737 r. do 1870 r. i ponownie od 1925 r. W początkach XIX stulecia w miasteczku doszło do rozwoju drobnego przemysłu tkackiego, później sukienniczego. W latach 30. XX wieku było tu 11 niewielkich fabryk tkackich.

Będąc w Bełchatowie warto zobaczyć późnobarokowy kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP (1720-31), klasztor pofranciszkański (1735-50), kościół poewangelicki p.w. św. Stanisława Kostki (1830) oraz barokowy dwór Rychłowskich - Olszewskich z 1. połowie XVIII wieku.

Inne ośrodki miejskie

Drugim ośrodkiem miejskim powiatu bełchatowskiego jest Zelów - najstarsza wzmianka o wsi szlacheckiej „Szelyów” pochodzi z 1402 r. W początkach XIX w. (1802) przybyli tu z okolic Kępna osadnicy czescy, którzy w 1823 r. wybudowali własny kościół, założyli szkołę i utworzyli gminę braci czeskich. Trudnili się rękodzielnictwem - Zelów znany był z płóciennictwa, wyrobów bawełnianych i wełnianych.

Podczas II wojny światowej, w latach 1941-42 na terenie Zelowa funkcjonowało getto. Po wojnie, w 1957 r. osada uzyskała prawa miejskie. W miasteczku zachował się XIX-wieczny układ urbanistyczny.

Ochrona przyrody

Jak dotąd na terenie powiatu bełchatowskiego utworzono jeden rezerwat przyrody. Rezerwat leśny "Łuszczanowice" powstały w 1979 r. chroni fragment starodrzewu jodłowego, rosnący na północ od łuku morenowego, na granicy naturalnego zasięgu jodły. Wiek najstarszych drzew sięga tu ponad 100 lat. Powierzchnia rezerwatu wynosi 41.10 ha. Projektowane są kolejne dwa rezerwaty.

Na terenie powiatu bełchatowskiego ustanowiono jak dotąd 56 pomników przyrody (dane z 2002). Wszystkie obiekty są pomnikami przyrody ożywionej. Jednym z najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym na terenie powiatu bełchatowskiego są Święte Ługi - rozległe kompleks bagien i torfowisk ze śródleśnymi stawami. Rośnie tu m.in. widłak torfowy, rosiczka, grzybień północny, przygiełka biała i ponikło sutkowate.

Święte Ługi są ostoją ptactwa wodnego i stanowią jedno z najcieka-wszych pod względem przyrodniczym miejsc Szczercowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, rozciągającego się pasem o szerokości od 4 do 10 kilometrów, od rogatek miasta Bełchatowa po zachodnią granicę powiatu belchatowskiego. Powierzchnia Szczercowskiego O.Ch.K wynosi 12.800 hektarów.

Główne atrakcje turystyczne

W powiecie bełchatowskim istnieją 2 doskonale zagospodarowane pod względem turystycznym sztuczne zbiorniki wodne - "Słok" i "Warzkowizna". W ich sąsiedztwie leżą Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wawrzkowizna" oraz położony w malowniczym kompleksie lasów iglastych hotel "Wodnik".

Obiekty te oprócz zakwaterowania o wysokim standardzie oferują również bogaty wybór rozrywek: kajaki, rowery wodne, żaglówki, łódki, jazdę konną, dobrze wyposażoną siłownię, saunę, solarium, basen, pełno wymiarową płytę boiska do różnych gier zespołowych, korty tenisowe, estradę dla okazjonalnie występujących zespołów oraz dobrą kuchnię i wiele innych atrakcji.

Inny, niewielki sztuczny zbiornik "Patyki" leży w pobliżu granic Zelowa. Powstał jako zbiornik retencyjny o powierzchni 5.5 ha, na rzece Pilsi. Oprócz kąpieliska strzeżonego nad zbiornikiem tym znajduje się Stanica Wodna Komendy Hufca ZHP w Zelowie.

W powiecie bełchatowskim znajduje się wiele godnych uwagi zabytkowych obiektów architektury sakralnej. Wymienić tu należy przede wszystkim wiejskie kościoły drewniane w: Kaszewicach (1612), Kociszewie (1765), Łobudzicach (1795), Pożdżenicach (XVIII / XIX) oraz w Wygiełzowie (1796) a także kościół cmentarny w Szczercowie (1763).

Interesujące murowane świątynie parafialne stoja m.in. w Grocholicach (XV w., 1898-1908), Łękińsku (1817-21) i Parznie (1905-12). Ta ostatnia świątynia pełni funkcję sanktuarium Wandy Malczewskiej i jest celem pielgrzymek o zasięgu lokalnym.


Cennymi zabytkami architektury świeckiej są natomiast: zespoły pałacowo-parkowe Klukach, Lubcu, Łękawie i Słupi, oraz zachowane w całości bądź we fragmentach zespoły dworsko-gospodarcze wraz z otaczającymi je parkami m.in. w Bełchatowie. Bukowiu, Dobrzelowie, Domiechowicach, Głupicach, Krześlowie oraz Strzyżewicach.

Szczególnie interesującym miejscem są Mikorzyce. Na wysepce otoczonej fosą znajdują się tu resztki dawnej budowli obronnej, prawdopodobnie renesansowego dworu obronnego wzniesionego w końcu XVI stulecia. Dwór ten składał się z dwóch ceglanych budynków - większego o wymiarach 20 x 12.8 metrów i mniejszego - od wschodu - o wymiarach 16 x 6.5 metra.

Wart obejrzenia jest XIX - wieczny układ urbanistyczny Zelowa od początków XIX stulecia miasteczka zamieszkanego również przez Braci Czeskich, ze świątyniami różnych wyznań - w tym kościołem ewangelicko-reformowanym; czynnym do dzisiaj cmentarzem ewangelicko-reformowanym oraz zabytkowymi kamieniczkami z XIX i XX stulecia. Warto odwiedzic również okoliczne miejscowości związane swą historią z osadnictwem Braci Czeskich.

Na terenie powiatu bełchatowskiego istnieje szereg zabytkowych młynów wodnych. Obiekty tego typu zlokalizowane są przede wszystkim nad największymi rzekami powiatu: Grabią, Widawką, Pilsią i ich dopływami. Jednym z najciekawszych jest pochodzący z 1890 r. młyn w Zalepie, znajdujący się ok. 1 km na północ od wsi Drużbice.

Ciekawym obiekatmi są też: XIX-wieczny młyn w Chynowie, na północ od szosy z Wadlewa do Łasku oraz młyn "Kuców" we Wdowinie z 1910 r. Zabytkowe drewniane lub drewniano-murowane młyny z XIX stulecia odnaleźć można również w gminie Szczerców: młyn w Szczercowie oraz młyn w Zbyszku z 1881 r.

Z kolei drewniane młyny z początku XX wieku stoją m.in. w Firleju, Rudzisku (1911), Chabielicach i Szczercowskiej Wsi (1925) W gminie Zelów uwagę zwraca drewniany młyn z 1925 r. we wsi Fraszka oraz również drewniany młyn w Jamborku (1920). Na terenie gminy Rusiec stoi murowany młyn w Korablewie (1925).

Na terenie Bełchatowa działa Muzeum Regionalne. Muzeum mieści się w zabytkowym dworze wzniesionym w 1. poł. XVIII w., w czasach kiedy właścicielami dóbr bełchatowskich była rodzina Rychłowskich, herbu Nałęcz. Dwór rozbudowano w XIX stuleciu. W ekspozycji muzeum znajdują się ciekawe zbiory sztuki dawnej oraz sala poświęcona historii Bełchatowa.

Szlaki turystyczne

Na terenie miasta usytuowanych jest w chwili obecnej około 10 km dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, które połączone są z leśnymi ścieżkami rowerowymi.

Ścieżki leśne mają postać dwóch pętli o długości 4 km i 12 km. Na ścieżkach znajdują się dokładne oznaczenia tras przejazdu, a także miejsca biwakowe wyposażone w ławki i stojaki rowerowe, przygotowane z myślą o rowerzystach. Wycieczkę najlepiej rozpocząć od ulicy Lipowej. Dalej należy skręcić w ulicę Pod Ługami i pojechać wzdłuż brzegu lasu lub dojechać do siedziby Nadleśnictwa Bełchatów i tam skręcić w prawo. Można też spróbować dojazdu drogą gruntową za cmentarzem.

W leśnej ciszy czeka wiele atrakcji. Do najważniejszych z nich należą: "Biały Ług" – torfowisko wraz ze zbiornikiem wodnym i bogatą roślinnością oraz "Duży Ług" z okazami borówki bagiennej. W pobliżu tras znajduje się obiekt strzelnicy sportowej, często wykorzystywanej do zawodów strzeleckich przez policję, straż miejską oraz kluby sportowe.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie
ul. Tadeusza Kościuszki 15
97-400
tel. (44) 733 51 35
fax. (44) 733 51 40
cit@um.belchatow.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-10-09 23:20:54
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

 • pn
 • wt
 • śr
 • cz
 • pt
 • sb
 • nd
 

Nasza fotogaleria

Nasza fotogaleria
fot. Archiwum KWB Bełchatów -1362576940
Koparka w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w odkrywce bełchatowskiej.
fot. Archiwum KWB Bełchatów

fot. Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie) -1312883870
Kaplica cmentarna pw. św. Barbary, na cmentarzu grzebalnym w Szczercowie
fot. Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie)

fot. Piotr Sölle -1304510551
Kościół św. Trójcy w Kaszewicach
fot. Piotr Sölle

fot. archiwum ROTWŁ -1340977377
Hotel Wodnik w Bełchatowie
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Bartek Bijak -rezerwaty-przyrody--luszczanowice--m-luszczanowice-gmina-kleszczow--1237662391
Rezerwat leśny "Łuszczanowice"
fot. Bartek Bijak

fot. Archiwum - MCK PGE Bełchatów -1488979205
MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie
fot. Archiwum - MCK PGE Bełchatów

fot. Piotr Sölle -1304508779
Kościół cmentarny św. Barbary w Szczercowie
fot. Piotr Sölle

fot. Archiwum - MCK PGE Bełchatów -1488979311
MCK PGE Giganty Mocy w Bełchatowie
fot. Archiwum - MCK PGE Bełchatów

fot. archiwum ROTWŁ -1340978205
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ -1340976007
Centrum Gastronomiczne Kubuś w Bełchatowie
fot. archiwum ROTWŁ