Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat kutnowski

Położenie

Powiat kutnowski leży w północnej części województwa łódzkiego. Graniczy z dwoma innymi powiatami województwa: łęczyckim i łowickim a także z powiatem kolskim w województwie wielkopolskim oraz gostynińskim (województwo mazowieckie) i włocławskim (województwo kujawsko - pomorskie).

Powiat z siedzibą w Kutnie leży na pograniczu odrębnych regionów geograficznych - Równiny Kutnowskiej, oddzielonej od strony zachodniej morenami kutnowskimi od Wysoczyzny Kłodawskiej a rzeką Bzurą - od Równiny Łowicko-Błońskiej.

Główną rzeką powiatu kutnowskiego jest Bzura. Jej głównymi dopływami na terenie powiatu są Ochnia, nad którą leży Kutno oraz Słudwia, nad którą położone są m.in. Żychlin i Oporów.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 886 km2. Obszar powiatu zamieszkuje 102,6 tys. osób (2008), z czego w stolicy powiatu - Kutnie mieszka 46,8 tys. osób (2008), a w dwóch pozostałych miastach: Żychlinie i Krośniewicach odpowiednio 8,7 tys. i 4.6 tys. mieszkańców (2008).

Podział administracyjny

Na powiat kutnowski składają się: miasto (gmina miejska) Kutno, 2 gminy miejsko - wiejskie: Żychlin i Krośniewice oraz 8 gmin wiejskich z siedzibami w Bedlnie, Dąbrowicach, Krzyżanowie, Kutnie, Łaniętach, Nowych Ostrowach, Oporowie i Strzelcach.

Stolica powiatu

Stolicą powiatu jest Kutno - miasto nad rzeką Ochnią, ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego, farmaceutycznego i metalowego, duży węzeł kolejowy i drogowy. 46,8 tys. mieszkańców (2008)

Kutno to dawny gród położony przy średniwiecznym trakcie z Mazo-wsza do Wielkopolski. Najstarsza wzmianka historyczna o osadzie w tym miejscu pochodzi z 1301 r. - już wtedy istniał tu kościół rzymskokatolicki. W 1386 r. wieś została przeniesiona na prawo niemieckie, uzyskując jednocześnie przywilej organizacji cotygodniowych targów.

Prawa miejskie otrzymało Kutno przed 1432 r., odnowiono je w roku 1504. Miasto rozwijało się jako lokalny ośrodek handlowy i rzemieślniczy.W XVI wieku odbywały się tutaj 2 jarmarki a część mieszczan trudniła się sukiennictwem.

Inne ośrodki miejskie

Drugim pod względem wielkości ośrodkiem miejskim na terenie powiatu kutnowskiego jest Żychlin - miasto nad rzeką Słudwią. Żychlin to stara miejscowość leżąca na dawnym trakcie prowadzącym z Mazowsza ku Wielkopolsce. Najstarsza wzmianka historyczna o Żychlinie pochodzi z 1331 r. i mówi o zniszczeniu osady przez Krzyżaków.

Prawa miejskie Żychlin uzyskał przed 1397 r., potwierdził je w 1450 r. Kazimierz Jagiellończyk. W 1576 r. w mieście było 17 rzemieślników, siedmiu mieszczan zajmowało się piwowarstwem a pięciu - paleniem gorzałki. Rozwój miasta został zahamowany w XVII wieku, pewna poprawa nastąpiła dopiero w połowie kolejnego stulecia.

Trzecim ośrodkiem miejskim na terenie powiatu są Krośniewice. Najstarsza wzmianka o Krośniewicach pochodzi z 1387 r. - już wówczas istniała tu komora celna. Prawa miejskie Krośniewice uzyskały w 1442 r. W 1793 r. było tu jedynie 48 domów i 278 mieszkańców, z czego 28 trudniło się rzemiosłem a 5 - handlem. W 1802 r. liczba mieszkańców wynosiła 602 osoby.

W XIX stuleciu Krośniewice stały się niewielkim ośrodkiem przemysłowym i dość szybko się rozwijały. Powstała tu m.in. fabryka tytoniu, gorzelnia i garbarnia.

Główne atrakcje turystyczne

Powiat kutnowski jest obszarem bogatym w cenne zabytki architektury. Zabytki te reprezentują różne style, ale przeważająca część z nich pochodzi z okresu klasycyzmu. Do najciekawszych obiektów zabytkowych należą:

 • zamek Oporowskich w Oporowie – późnogotycka rezydencja obronna z I połowy XV w;
 • klasycystyczny ratusz w Kutnie – obecnie siedziba Muzeum Regionalnego w Kutnie,
  zespół pałacowy Gierałty w Kutnie;
 • zajazd z początków XIX wieku w Krośniewicach – obecnie siedziba Muzeum im. Jerzego Dunin–Borkowskiego;
 • gotycki kościół w Głogowcu z 1433 r. z renesansowym nagrobkiem Jana Głogowskiego z 1565 r.;
 • dwór w Łękach Kościelnych z drugiej połowy XVIII wieku oraz kościół p.w. św. Magdaleny wzniesiony w 1775 r.;
 • drewniany kościół w Grochowie z 1681 r.;
 • gotycki kościół obronny w Orłowie (z ok. 1430 r.);
 • wczesnośredniowieczne grodzisko w Orłowie.

  Wykaz zabytków powiatu kutnowskiego uzupełniają dawne dwory szlacheckie wzniesione w różnych częściach powiatu oraz obiekty sakralne. Większość zabytków, oprócz zaadaptowanych na cele społeczne bądź jako siedziby muzeów, wymaga nakładów na renowację i konserwację.

  Transport i komunikacja

  Stolica powiatu - Kutno to duży węzeł kolejowy i drogowy. Miasto usytuowane jest niemal dokładnie w centrum Polski (21 km od jej geometrycznego środka), leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych - dróg międzynarodowych E-30 (Moskwa - Berlin) oraz E-75 (Gdańsk - Wiedeń) a także przy linii kolejowej Moskwa - Warszawa - Berlin.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Krośniewicach
  Plac Wolności 1
  99-340 Krośniewice
  tel. 24 252 33 47
  tel. 24 252 44 96
  fax. 24 252 44 96
  muzeumkrosniewice@wp.pl
  http://www.muzeumkrosniewice.pl
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-07-18 12:38:25
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  Nasza fotogaleria
  fot. archiwum ROTWŁ -1340978678
  Pokoje gościnne muzeum w Krośniewicach
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Grzegorz Sawicki -1424342988
  Błotniak stawowy
  fot. Grzegorz Sawicki

  fot. Anna Ziemnicka -1250946380
  Wojszyce
  Zespół dworsko-parkowy
  fot. Anna Ziemnicka

  fot. Grzegorz Sawicki -1424342898
  Sarny - matka z córką. Więź pozostaje na długo.
  fot. Grzegorz Sawicki

  fot. Grzegorz Sawicki -1424343071
  Osiemnastak na rykowisku
  fot. Grzegorz Sawicki

  fot. Tomasz Koralewski -1425896242
  Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
  fot. Tomasz Koralewski

  fot. Archiwum Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego -1294764843
  Ekspozycja stała - salonik
  fot. Archiwum Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

  fot. archiwum ROTWŁ -1238957864
  Kutno
  Kościół p.w. św. Wawrzyńca
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Archiwum Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego -1294765088
  Sala portretowa
  fot. Archiwum Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego

  fot. archiwum ROTWŁ -1425893673
  Święto Róży w Kutnie
  fot. archiwum ROTWŁ