Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat pajęczański

Położenie

Powiat pajęczański leży na południowych krańcach województwa łódzkiego, na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Niziny Wielkopolskiej, na północnym skraju Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej.

Główną rzeką powiatu pajęczańskiego jest Warta płynąca przez powiat w kierunku równoleżnikowym (ze wschodu na zachód) oraz na niewielkim odcinku w rejonie Zmyślonej - z północy na południe. Na teren powiatu wpływa w sąsiedztwie wsi Prusicko, opuszcza go w rejonie Bobrownik i - po zatoczeniu tzw. Wielkiego Łuku Warty ponownie staje się rzeką graniczną.

Cały teren powiatu leży właśnie w zlewni Warty. Najważniejszymi dopływami Warty na terenie powiatu są: Liswarta z Kocinką, Pisia i Wężnica. Największą miejscowością położoną nad Wartą jest Działoszyn.

Powiat pajęczański graniczy z czterema innymi powiatami województwa łódzkiego: wieluńskim na zachodzie, łaskim na północy, bełchatowskim na północnym wschodzie i radomszczańskim na wschodzie a także - na południu - z powiatami wchodzącymi w skład województwa śląskiego: częstochowskim i kłobuckim.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 804 km2 a ludność 53,0 mieszkańców (2008).

Podział administracyjny

Na powiat pajęczański skladają się 2 miasta: Pajęczno - 6,7 tys mieszkańców i Działoszyn - 6,2 tys. mieszkańców (2008) oraz 8 gmin: 2 gminy miejsko - wiejskie z siedzibami właśnie w Pajęcznie i Działoszynie oraz sześć gmin wiejskich z siedzibami w Kiełczygłowie, Nowej Brzeźnicy, Rząśni, Siemkowicach, Strzelcach Wielkich i Sulmierzycach.

Historia powiatu

Powiat pajęczański został utworzony w 1956 r. z części terenów dwóch, sąsiadujących ze sobą powiatów: radomszczańskiego i wieluńskiego. W miejsce dawnych gmin utworzono wówczas 27 gromadzkich rad narodowych. W dn. 1 stycznia 1958 r. Pajęczno uzyskało prawa miejskie. 10 lat później po reorganizacji gromad powiat pajęczański liczył 18 jednostek administracyjnych: miasto Pajęczno i 17 gromad wiejskich.

W dn. 1 I 1973 r. zlikwidowano gromadzkie rady narodowe, tworząc w ich miejsce urzędy gmin w Nowej Brzeźnicy, Działoszynie, Kiełczygłowie, Pajęcznie, Ruścu, Rząśni, Siemkowicach, Strzelcach Wielkich i Sulmierzycach. W 1975 r. powiat pajęczański został zlikwidowany a jego teren znalazł się aż w trzech nowych województwach: sieradzkim, piotrkowskim i częstochowskim.

Z dniem 1 I 1999 r., po 23 latach przerwy - ponownie utworzono powiat pajęczański a uroczyste wręczenie aktu powołania do życia powiatu odbyło się 23 XI 1998 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Regionem partnerskim powiatu pajeczańskiego jest niemiecki powiat Merseburg-Querfurt.

Ochrona przyrody

Południowo-zachodnią część powiatu pajęczańskiego obejmuje Załęczański Park Krajobrazowy, utworzony w 1978 r. jako jeden z pierwszych tego typu parków w Polsce. Park ten obejmuje m.in. Wielki Łuk Warty - malowniczy przełom tej rzeki rozcinającej skały jurajskie Wyżyny Wieluńskiej, wapienne wzgórza ostańcowe oraz łańcuchy wzgórz morenowych. Na obszarze Parku znajduje się bogactwo form krasowych, w tym ostańce i wychodnie skalne, jaskinie, studnie i kotły krasowe oraz ponory i wywierzyska.

W granicach powiatu pajęczańskiego istnieją również trzy rezerwaty przyrody: rezerwat przyrody nieożywionej "Węże" oraz rezerwaty leśne "Mokry Las" i "Dąbrowa w Niżankowicach".

Ustanowiono tu również 47 pomników przyrody, z czego 6 na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie ZPK są to: Góra Świętej Genowefy, Góra Draby i Góra Wapiennik oraz torfowisko przejściowe Suchy Ług, Żabi Staw oraz ponory Suchej Strugi.

Łącznie obszary chronione na terenie powiatu pajęczańskiego obejmują 480 km2, co stanowi 64 % powierzchni powiatu pajęczańskiego.

Główne atrakcje turystyczne

Do największych, pozaprzyrodniczych atrakcji turystycznych powiatu pajęczańskiego należą:

 • barokowy kościół parafialny z XVIII w. oraz zabytkowe domy mieszkalne z XIX w. w Pajęcznie,
 • XVII-wieczny pałac Męcińskich i rokokowy kościół pw. św. Magdaleny w Działoszynie,
 • gotycka wieża - dzwonnica kościoła parafialnego w Nowej Brzeźnicy pamiętająca czasy urodzonego tu wielkiego polskiego kronikarza Jana Długosza,
 • zabytkowe dwory obronne i dworki szlacheckie w Siemkowicach, Chorzenicach, Radoszewicach, Stróży, Kiełczygłowie i Dubidzach a także:
 • zabytkowe kościoły: murowane - w Dworszowicach Kościelnych, Makowiskach, Radoszewicach, Rząśni, Siemkowicach i Sulmierzycach oraz drewniane - w Białej i Stróży.

  Gdzie spać?

  Baza noclegowa powiatu pajęczańskiego jest jak na razie dość skromna. Składają się na nią głównie gospodarstwa agroturystyczne oraz pokoje gościnne zlokalizowane w Siemkowicach i Działoszynie, luksusowy zajazd "Malibu" w Zalesiakach k. Działoszyna, hotel robotniczy w Działoszynie oraz ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy "Rybak" w Ważnych Młynach. Łącznie do dyspozycji turystów na terenie powiatu znajduje się ok. 300 miejsc noclegowych.

  Szlaki turystyczne

  Przez najciekawsze krajobrazowo tereny powiatu pajęczańskiego prowadzą następujace znakowane szlaki turystyczne:

 • fragment Szlaku Rezerwatów Przyrody (teren powiatów pajęczańskiego i wieluńskiego) prowadzący z Chorzewa przez Siemkowice m.in. przez rezerwaty "Mokry Las", "Dąbrowa w Niżankowicach" i "Węże", Bobrowniki, Górę Draby do Blachowni k. Częstochowy,
 • fragment Szlaku Jury Wieluńskiej prowadzący z Wielunia do Częstochowy, a na terenie powiatu pajęczańskiego m.in. przez rezerwat "Węże", Lisowice, Raciszyn i Działoszyn oraz
 • fragment Szlaku Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską z Działoszyna do Wielunia, prowadzący m.in. przez Lisowice i Bobrowniki.

  Stolica powiatu - Pajęczno jest punktem wyjściowym dwóch, znakowanych kolorem zielonym szlaków rowerowych, mających charakter pętli. „Szlak Działoszyńskiego Przełomu Warty” prowadzi przez tereny położone na południe i płd. Zachód od stolicy powiatu. Jego trasa wiedzie przez Makowiska- Czerkiesy, Makowiska, Patrzyków, Niwiska Dolne, Zalesiaki do Działoszyna i z powrotem, obok cementowni „Warta” w Trębaczewie, przez Niwiska Górne do Pajęczna. Południowa część szlaku wiedzie wzdłuż malowniczej silnie meandrującej doliny Warty.

  Drugi ze szlaków „Pajęczno – Siemkowice” prowadzi z Pajęczna przez Dylów Szlachecki, Sadowiec, Szczyty, Mokre, Pustkowie, rezerwat „Mokry Las” do Siemkowic skąd przecinając rozległy kompleks leśny pomiędzy Ożegowem a Dylowem, powraca do Pajęczna.

  Na trasie trzeciego szlaku rowerowego („Szlak Ujścia Liswarty”) leży Patrzyków. Punktem wyjściowym tego szlaku jest Nowa Brzeźnica.

  Transport i komunikacja

  Przez teren powiatu przebiegają krajowe drogi i linie kolejowe. Dobre połączenia z resztą kraju zapewniają: magistrala kolejowa Śląsk - Porty, drogi krajowe: nr 486 (Wrocław - Wieluń - Radomsko - Kielce - Kijów) i nr 483 (Łódź - Szczerców - Częstochowa), a także położone w pobliżu granic powiatu drogi międzynarodowe E-67 i E-75.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Działoszynie
  ul. Narutowicza 26
  98-355 Działoszyn
  tel. 43 841 35 41
  tel. 781 659 492
  kinowarta1@o2.pl
  Informacja turystyczna
  Punkt Informacji Turystycznej w Nowej Brzeźnicy
  ul. Kościuszki 103
  98-331 Nowa Brzeźnica
  tel. 34 311 96 70
  tel. wew. 219
  jola01_66@tlen.pl
  Informacja turystyczna
  Informacja turystyczna
  Przystań kajakowa w Działoszynie
  ul. Grunwaldzka 1A
  98-355 Działoszyn
  tel. 570 790 001
  przystan@mgdkdzialoszyn.pl
  Informacja turystyczna
  Centrum Obsługi Turystycznej w Działoszynie
  ul. Skarbczyńskich 1
  98-355 Działoszyn
  tel. 43 656 59 06
  tel. 570 575 100
  turystyka.dzialoszyn@o2.pl
  http://www.turystyka-dzialoszyn.pl
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-04-03 04:50:31
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Położenie geograficzne

  Ochrona przyrody [4]

  Stolica powiatu

  Gminy miejsko-wiejskie [2]

  Gminy wiejskie [6]

  Miasta [2]

  Dawne miasta [2]

  ABC miejscowości [62]

  Biała
  Bobrowniki
  Chorzenice
  Chorzew
  Chorzew - Siemkowice
  Draby
  Dubidze
  Dworszowice Kościelne
  Dylów A
  Dylów Rządowy
  Dylów Szlachecki
  Działoszyn
  Grądy - Łazy
  Katarzynopole
  Kiełczygłów
  Kolonia Chorzew
  Kuźnica
  Lipnik
  Lisowice
  Lisowice - Kolonia
  Ławiana
  Łążek
  Makowiska
  Marzęcice
  Mokre
  Niwiska Dolne
  Niwiska Górne
  Niżankowice
  Nowa Brzeźnica
  Orczuchy
  Osina Mała
  Ostrołęka
  Pajęczno
  Patrzyków
  Patrzyków - Garbacze
  Prusicko
  Raciszyn
  Radoszewice
  Rząśnia
  Sadowiec - Niwy
  Sadowiec - Pieńki
  Sęsów
  Siemkowice
  Skąpa
  Skoczylasy
  Stara Brzeźnica
  Stróża
  Stróża - Gajówka
  Strzelce Wielkie
  Sulmierzyce
  Szczyty
  Trębaczew
  Trębaczew PKP Działos
  Trzebca
  Ważne Młyny
  Węże
  Wiewiec
  Wola Wydrzyna
  Wólka Prusicka
  Zalesiaki
  Zamoście - Kolonia
  Zmyślona

  Szlaki piesze [3]

  Szlaki rowerowe [6]

  Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  Nasza fotogaleria
  fot. Piotr Sölle -1252074005
  Pajęczno
  Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
  i św. Leonarda
  fot. Piotr Sölle

  fot. Marzena Kowalska -1251744450
  Rezerwat leśny
  "Mokry Las"
  fot. Marzena Kowalska

  fot. Marek Lawin -1445430997
  Załęczański Park Krajobrazowy - fauna parku
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445430871
  Załęczański Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445430660
  Załęczański Park Krajobrazowy - roślinność w parku
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445431415
  Załęczański Park Krajobrazowy - roślinność w Rezerwacie Węże
  fot. Marek Lawin

  fot. Ryszard Bonisławski -1252073765
  Pajęczno
  Lipa drobnolistna
  (pomnik przyrody)
  fot. Ryszard Bonisławski

  fot. Gabriela Prus -rezerwaty-przyrody--weze--m-weze-gmina-dzialoszyn-m-w--1237661992
  Rezerwat przyrody
  nieożywionej "Węże"
  fot. Gabriela Prus

  fot. Marek Lawin -1445430846
  Załęczański Park Krajobrazowy - szczyt Góry Świętej Genowefy
  fot. Marek Lawin

  fot. Krzysztof Gara -1251064312
  Żabi Staw
  fot. Krzysztof Gara