Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat wieluński

Położenie

Powiat wieluński leży na południowo-zachodnich krańcach województwa łódzkiego. Graniczy z czterema innymi powiatami województwa - wieruszowskim, sieradzkim, łaskim i pajęczańskim oraz z powiatami: kluczborskim i oleskim w województwie opolskim.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 920 km2, a ludność według stanu z 2008 r. - 77.9 tys. mieszkańców.

Podział administracyjny

Na powiat wieluński składa się jedno miasto - siedziba powiatu Wieluń oraz 10 gmin z siedzibami w Białej, Czarnożyłach, Konopnicy, Mokrsku, Osjakowie, Ostrówku, Pątnowie, Skomlinie, Wieluniu i Wierzchlesie.

Historia powiatu

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie ziemi wieluńskiej pochodzą z X - IX tysiąclecia p.n.e. i zostały pozostawione przez wędrowne grupy łowców reniferów. W dawnych obozowiskach, położonych na terenie Kraszkowic, Krzeczowa, Tronin, Toporowa i Kamionu odkryto pozostałości szałasów, ognisk, narzędzi oraz kości.

Z III - II tysiąclecia p.n.e. zachowały się pozostałości stałego osadnictwa o charakterze rolniczym. W niektórych z odkrytych dotąd osad - w tym w Strobinie i Walkowie - Kurnicy, odkryto śłady dawnych dymarek, pieców do wytopu żelaza, pochodzącego z bogatych na tych terenach zasobów rudy darniowej. Fakt znaczenia hutnictwa na tych terenach podkreśla nazwa najstarszej stolicy ziemi wieluńskiej.

To właśnie Ruda była pierwotnie stolicą średniowiecznej kasztelanii wieluńskiej, zanim jej siedzibę, w 1281 r. przeniesiono do Wielunia. Sam Wieluń, według legendy został założony w 1217 r. przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica.

W czasach rozbicia dzielnicowego ziemia wieluńska przechodziłą z rąk do rąk, a jeden z władców, książę Władysław Opolczyk utworzył tu nawet Księstwo Wieluńskie z własną monetą - denarem wieluńskim. Na trwale ziemia wieluńska znalazła się w Koronie za czasów Władysława Jagiełły. W XVI - XVII stuleciu powiat wieluński należał do największych powiatów Wielkopolski.

W czasach zaborów teren powiatu wieluńskiego wchodził w skład Królestwa Polskiego a mieszkańcy powiatu uczestniczyli aktywnie w walkach narodowowyzwoleńczych, w tym szczególnie w powstaniu styczniowym. W początkach 1939 r. Wieluń był pierwszym miastem zbombardowanym przez samoloty niemieckie.

Po II wojnie światowej powiat wieluński miał ten sam kształt co przed 1939 r.. W 1975 r. powiat zlikwidowano włączając jego ziemie w skład województwa sieradzkiego. Od 1 stycznia 1999 r. Wieluń znów stał się stolicą powiatu w granicach nowego województwa łódzkiego.

Ochrona przyrody

Południowo-wschodnią część powiatu wieluńskiego (oraz część sąsiednich powiatów, w tym powiatu pajęczańskiego) obejmuje Załęczański Park Krajobrazowy, utworzony w 1978 r. jako jeden z pierwszych tego typu parków w Polsce.

Park ten obejmuje m.in. Wielki Łuk Warty - malowniczy przełom tej rzeki rozcinającej skały jurajskie Wyżyny Wieluńskiej, wapienne wzgórza ostańcowe oraz łańcuchy wzgórz morenowych. Na obszarze ZPK znajduje się bogactwo form krasowych, w tym ostańce i wychodnie skalne, jaskinie, studnie i kotły krasowe oraz ponory i wywierzyska.

Z kolei północne krańce powiatu leżą w granicach Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki, obejmującego koryto i dolinę rzeki Warty na odcinku od Konopnicy po Sieradz oraz dolne odcinki dolin Widawki i Grabi.

W granicach powiatu wieluńskiego istnieją również rezerwaty przyrody "Hołda" oraz "Lasek Kurowski" w okolicach Skomlina. Ustanowiono tu również szereg pomników przyrody, z czego część na terenie wspomnianego wyżej Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Główne atrakcje turystyczne

Do największych pozaprzyrodniczych atrakcji turystycznych powiatu wieluńskiego należą:

 • pozostałości średniowiecznych murów obronnych z basztami i Bramą Krakowską w Wieluniu oraz zrekonstruwoane fundamenty tamtejszego kościoła farnego, zabytkowe zespoły kościelno - klasztorne oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
 • romańskie świątynie w Rudzie i Krzyworzece,
 • zespół kilkunastu drewnianych kościółków wznoszonych od XV stulecia w tzw. stylu wieluńskim, m.in. w Grębieniu, Gaszynie, Kadłubie, Popowicach i Naramicach.
 • zabytkowe dwory wiejskie, w tym m.in. modrzewiowy dwór alkierzowy w Ożarowie, mieszczący Muzeum Wnętrz Dworskich.

  Gdzie spać?

  Na bogatą bazę noclegową powiatu wieluńskiego składają się przede wszystkim ośrodki wczasowe i wypoczynkowe położone w dolnie Warty, w takich miejscowościach jak Drobnice, Krzeczów, Kamion, Konopnica, Toporów i Załęcze Wielkie. Przy ważnych drogach międzynarodowych i krajowych, w Dąbrowie Wieluńskiej, Osjakowie Sieńcu i Wieluniu, zlokalizowano motele i zajazdy, z bogatą ofertą gastronomiczną.

  Bazę noclegową uzupełniają najliczniejsze spośród obiektów noclegowych - gospodarstwa agroturystyczne. Jak dotąd istnieją one w kilkunastu wsiach powiatu i skupione są w lokalnym stowarzyszeniu agroturystycznym z siedzibą w Osjakowie.

  Szlaki turystyczne

  Przez tereny powiatu wieluńskiego przebiega 7 szlaków turystycznych, w tym 4 szlaki piesze i 3 szlaki rowerowe o łącznej długości ponad 150 kilometrów.

  Najważniejszym i najdłuższym szlakiem powiatu jest znakowany na czerwono "Szlak Jury Wieluńskiej" prowadzący z Wielunia przez Załęczański Park Krajobrazowy (ZPK) do Działoszyna. Do największych atrakcji na jego trasie zaliczyć należy sam Wieluń, zabytkowe kościoły w Rudzie i Łaszewie Rządowym, stary młyn w Kępowiźnie a nade wszystko krajobrazy Załęczańskiego Łuku Warty.

  Bardzo ciekawymi szlakami pieszymi są również: znakowany na żółto "Szlak Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską", niebieski "Szlak Rezerwatów Przyrody" oraz znakowany na czarno "Szlak Kurhanów Ksiązęcych".

  Znakowane szlaki rowerowe na ziemi wieluńskiej wytyczono jak dotąd jedynie w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. Są to: znakowany na niebiesko "Szlak Załęczańskim Łukiem Warty", "Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów" (znaki zielone) oraz "Szlak Przełomu Krzeczowskiego". Szlaki te w całości lub części wiodą w rejonie tzw. Wielkiego Łuku Warty.

  Transport i komunikacja

  Przez powiat wieluński biegną ważne szlaki komunikacyjne, w tym międzynarodowa droga E-67 z Warszawy do Wrocławia, drogi krajowe: nr 45 z Sieradza do Opola oraz nr 43 z Wielunia do Częstochowy.

  INFORMACJA TURYSTYCZNA
  Informacja turystyczna
  Informacja turystyczna
  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2015-08-10 23:35:30
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Położenie geograficzne

  Ochrona przyrody [3]

  Stolica powiatu

  Gminy miejsko-wiejskie [1]

  Gminy wiejskie [9]

  Miasta [1]

  Dawne miasta [3]

  ABC miejscowości [102]

  Bębnów
  Biała Parcela
  Bieniec
  Bieniec Mały
  Bukowce
  Chotów
  Czarnożyły
  Dąbrowa k. Wielunia
  Dębina
  Drobnice
  Drobnice - Łykowe
  Drobnice - Podkochlew
  Drobnice - Stara Wieś
  Drobnice - Szyszczyna
  Dzietrzniki
  Felinów
  Gaszyn
  Grębień
  Jodłowiec
  Józefina
  Józefów
  Kadłub
  Kajdas
  Kamion
  Kamionka
  Kamyk - Kolonia
  Kępowizna
  Kluski
  Kochlew
  Kocilew
  Komorniki
  Konopnica
  Kraszkowice
  Krzeczów
  Krzętle
  Krzyworzeka
  Kurów
  Kuźnica Strobińska
  Łagiewniki
  Łaszew
  Łaszew - Pustkowe
  Łaszew Rządowy
  Łyskornia
  Masłowice
  Mierzyce
  Młynisko
  Mokrsko
  Motyl
  Naramice
  Nowa Wieś
  Ogroble
  Ogroble - Wiesagi
  Okalew
  Olewin
  Osjaków
  Ostrówek
  Ożarów
  Pątnów
  Piaski
  Piaski
  Piskornik Czernicki
  Popowice
  Przycłapy
  Przywóz
  Raczyn
  Raducki Folwark
  Raduczyce
  Ruda k. Wielunia
  Rychłocice
  Rychłocice - Sobkowiz
  Rychłowice
  Sieniec
  Skomlin
  Skrzynno
  Słoniny
  Stara Wieś
  Starzenice
  Staw
  Strobin
  Strobin - Kolonia
  Strugi
  Szynkielów
  Toplin
  Toporów
  Toporów - Jesiona
  Troniny
  Turów
  Walków
  Wichernik
  Widoradz Dolny
  Widoradz Górny
  Wielgie
  Wieluń
  Wierzchlas
  Więcławy
  Wiktorów
  Wola Rudlicka
  Wrońsko
  Wróblew
  Załęcze Małe
  Załęcze Wielkie
  Załęcze Wielkie - Piaski

  Szlaki piesze [3]

  Szlaki rowerowe [13]

  Szlaki jeździeckie [1]

  Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  Nasza fotogaleria
  fot. Piotr Sölle -1251955709
  Wieluń
  Muzeum Ziemi Wieluńskiej
  Ekspozycja archeologiczna
  fot. Piotr Sölle

  fot. Ryszard Bonisławski -1271250323
  Konopnica
  Dwór Kozarskich
  fot. Ryszard Bonisławski

  fot. Zbigniew Bereszyński -1269681360
  Pozostałości średniowiecznych murów miejskich w Wieluniu
  fot. Zbigniew Bereszyński

  fot. archiwum ROTWŁ -1341392467
  Motel Łasuch w Kuźnicy Strobińskiej
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1341310964
  Best Western Symfonia Hotel w Osjakowie
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Sölle -1269682057
  Wieluń
  Pozostałości murów miejskich
  fot. Piotr Sölle

  fot. Ryszard Bonisławski -1238946852
  Rychłocice
  Drewniany kościół p.w. Zwiastowania
  Najświętszej Marii Panny
  fot. Ryszard Bonisławski

  fot. Tomasz Koralewski -1339182887
  Wnętrze Dworu Bartochowskich w Ożarowie
  fot. Tomasz Koralewski

  fot. Piotr Sölle -1251890026
  Kępowizna
  Drewniany młyn wodny
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1269681717
  Wieluń
  Pozostałości murów miejskich
  fot. Piotr Sölle