Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat zduńskowolski

Położenie

Powiat zduńskowolski leży w środkowo-zachodniej części województwa łódzkiego, głównie na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Sieradzkiej. Graniczy z trzema innymi powiatami województwa łódzkiego: łaskim - na wschodzie, sieradzkim na zachodzie oraz z poddębickim na północy.

Powierzchnia i ludność

Pod względem obszaru powiat zduńskowolski jest najmniejszym powiatem województwa łódzkiego Jego powierzchnia wynosi 369 km2 a ludność - 68.0 tys mieszkańców.

Podział administracyjny

Centrum powiatu stanowi miasto Zduńska Wola (powierzchnia - 25 km2, ludność - 46.0 tys. mieszkańców) oraz gmina Zduńska Wola. Północną cześć powiatu zajmuje gmina Szadek a południową - gmina Zapolice

Stolica powiatu

Stolicą powiatu jest Zduńska Wola - trzon tego miasta, lokowanego po raz pierwszy w 1773 r. pod nazwą Czekaj (nieudana lokacja), a następnie w 1825 r. już pod dzisiejszą nazwą, stanowiły wsie Zduny (znana od 1394 r.) oraz Zduńska Wola (wzmiankowana w 1403 r.).

Wzrost znaczenia miasteczka nastąpił jednak dopiero w latach 20. XIX stulecia dzięki masowemu napływowi tkaczy w ramach zorganizowanej działalności osadniczej prowadzonej przez ówczesnego właściciela Zduńskiej Woli - Stefana Złotnickiego.

W 1903 r. Zduńska Wola uzyskała połączenie kolejowe z Łodzią a w 1933 r. - poprzez węzeł w pobliskich Karsznicach - z Gdynią i Śląskiem.

Ochrona przyrody

Południowo - zachodnią część powiatu zduńskowolskiego zajmuje Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, utworzony w 1989 roku. Powierzchnia całego parku wynosi 26.636 ha a siedziba jego dyrekcji znajduje się w Sieradzu.

Przedmiotem ochrony w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki są doliny Warty, Widawki i ich dopływów, w tym Grabi i Niecieczy, wraz z otoczeniem, a także towarzysząca tym obszarom naturalna szata roślinna.

W granicach powiatu zduńskowolskiego utworzono jak dotąd cztery rezerwaty przyrody: 3 rezerwaty leśne: "Jabłecznik", "Jamno" i "Wojsławice" oraz 1 rezerwat torfowiskowy - "Korzeń", położony na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki

Główne atrakcje turystyczne

Do największych, pozaprzyrodniczych atrakcji turystycznych powiatu zduńskowolskiego należą:

 • murowane budowle sakralne, w tym w szczególności: romański kościół p.w. św. Urszuli w Strońsku (XIII w.) oraz gotycki kościół p.w. św. Jakuba w Szadku (XIV w.),
 • drewniane budowle sakralne, w tym zwłaszcza XVIII - wieczny kościół św. Katarzyny w Korczewie;
 • zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe w Prusinowicach i Wojsławicach,
 • zabytkowe zespoły dworsko-parkowe i ich relikty w Kalinowej, Lichawie, Pstrokoniach, Przatowie Górnym, Rzepiszewie, Woli Krokockiej i w samej Zduńskiej Woli,
 • cmentarze: żydowski w Zduńskiej Woli i wojenny w Strońsku,
 • bunkry i umocnienia na prawym brzegu Warty w Beleniu i Strońsku.

  Szlaki turystyczne

  Przez najciekawsze miejsca powiatu zduńskowolskiego prowadzą następujace znakowane szlaki turystyczne:

 • Szlak Wokół Zduńskiej (pieszy, znaki zielone);
 • Szlak Uroczysk i Rezerwatów (pieszy, znaki czerwone) oraz
 • Szlak Walk nad Wartą 1939 r. (pieszy, znaki niebieskie)

  Transport i komunikacja

  W granicach powiatu zduńskowolskiego krzyżują się dwa bardzo ważne szlaki kolejowe o znaczeniu ogólnopolskim. Ze wschodu na zachód biegnie linia kolejowa łącząca Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem, z południa na północ natomiast magistrala kolejowa Śląsk - Porty.

  Najważniejsze z punktu widzenia turystyki stacje kolejowe znajdują się w Zduńskiej Woli (liczne połączenia regionalne i dalekobieżne) oraz w Zduńskiej Woli - Karsznicach (możliwość kontynuowania podróży pociągiem na północ i południe województwa).

  Przez powiat zduńskowolski biegnie również droga krajowa nr 14 łączaca Warszawę i Łódź przez Sieradz z Wrocławiem.

  ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-04-19 13:49:19
  Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
 • Znajdź hotel

  Kalendarz wydarzeń

  • pn
  • wt
  • śr
  • cz
  • pt
  • sb
  • nd
   

  Nasza fotogaleria

  Nasza fotogaleria
  fot. archiwum ROTWŁ -1271249960
  Strońsko
  Zabytkowy tympanon
  w kościele św. Urszuli
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Marek Lawin -1445409142
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445408393
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - rzeka Warta.
  fot. Marek Lawin

  fot. Piotr Sölle -1250945515
  Szadek
  Późnogotycka dzwonnica kościelna
  fot. Piotr Sölle

  fot. Tomasz Szwagrzak -1250941205
  Strońsko
  Polski schron bojowy z 1939 r.
  fot. Tomasz Szwagrzak

  fot. Tomasz Szwagrzak -1250942307
  Korczew
  Kościół św. Katarzyny
  fot. Tomasz Szwagrzak

  fot. Marek Lawin -1445408769
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - punkt widokowy w Parku w Strońsku.
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445409035
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - chrobotek w rezerwacie Korzeń
  fot. Marek Lawin

  fot. Piotr Sölle -1280222784
  Zduńska Wola - Karsznice
  Skansen Lokomotyw w Karsznicach
  fot. Piotr Sölle

  fot. Marek Lawin -1445409081
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - rezerwat Korzeń
  fot. Marek Lawin