Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół św. Stanisława Biskupa w BoguszycachDrewniany kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach (gmina Rawa Mazowiecka, powiat rawski) jest jednym z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce.

Boguszycka świątynia została wzniesiona w latach 1550 - 58, z fundacji Wojciecha Boguskiego h. Rawicz, podskarbiego dóbr mazowieckich należących do królowej Bony. Kościół wzniesiono w miejscu wcześniejszej, również drewnianej świątyni z 1521 r. W 1796 r., dla wzmocnienia konstrukcji obecną świątynię oszalowano.

Kościół jest orientowaną, trójnawową budowlą konstrukcji zrębowej, wzniesioną z drewna modrzewiowego. Główną nawę świątyni wzniesiono na planie kwadratu. Za nią znajduje się trójbocznie zamknięte prezbiterium podobnej szerokości, nakryte stropem i otwarte ku nawie ściętą arkadą z tęczą. Nieco węższe i niższe nawy boczne oddzielone są profilowanymi słupami. Zakrystia oraz kruchty od południa i zachodu pochodzą z późniejszego okresu.

Profilowane okna, odrzwia i górne partie ścian posiadają dekoracje o motywach architektonicznych i roślinnych a drzwi - cenne stare okucia. Świątynię nakrywa wysoki i stromy dach dwuspadowy pokryty gontem.

Stropy naw i prezbiterium zdobi renesansowo - manierystyczna polichromia ścienna wykonana w latach 1558 - 69 z fundacji Wojciecha Boguskiego i Jana Grabi, o motywach ramowo - kasetonowych. Malowało ją kilku artystów, w tym głównie Jan Jantes (Jontes ?), malarz i rzeźbiarz z Warszawy.

Głównym elementem boguszyckiej polichromii są ośmioboczne, kwadratowe i okrągłe kasetony, wypełnione dekoracją roślinną - rozetami z liści, kwiatów i owoców, motywami zwierzęcymi oraz arabeskami i groteskami. W środkowej części nawy dominuje groteska - przedstawiono tu m.in. świnię grającą na bębnie i osła grającego na wiolonczeli.

Ściany nawy zdobią malowidła z postaciami świętych a prezbiterium - postacie Chrystusa Wszechwładcy (Pantokratora) i czterech Ewangelistów, rycerza, chłopa i starca a także młodych chłopców. Na południowej ścianie - scena ofiarowania Izaaka i inne postacie biblijne. W nawie północnej znajdują się malowidła ilustrujące grzechy główne.

Nad portalem znajduje się napis fundacyjny oraz herb Wojciecha Wendrogowskiego - Trzaski, autora inskrypcji. Warto również zwrócić uwagę na inskrypcje z herbami fundatorów: Rawicz, Grabie, Korcfzak oraz herb biskupa Andrzeja Noskowskiego - Łoda, który konsekrował boguszycki kościół. Polichromia stanowi jedno z najwybitniejszych dzieł malarstwa stropowego w Polsce.

Natomiast na wyposażenie wnętrza świątyni w Boguszycach składają się m.in. barokowe ołtarze z XVIII w., wczesnorenesansowy obraz "Matki Boskiej z Dzieciątkiem", namalowany w 1. połowie XVI stulecia, dwie późnogotyckie rzeźby świętych: Stanisława i Wojciecha (prawdopodobnie z danej nastawy ołtarzowej), poliptyk ze sceną Ukrzyżowania, wykonany w 1558 r. przez Jana Jantesa, tryptyk (również z 1558 r.) z inicjałami "IS", fundacji Wojciecha Boguskiego przedstawiający Świętą Rodzinę w otoczeniu Apostołów oraz inny tryptyk z obrazem św. Wojciecha (z XVIII w.)Styl architektoniczny
renesansowy
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

ul. T. Kościuszki 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 29 38
tel. 513 006 516
fax. 46 814 46 31
pit@powiatrawski.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-11 12:15:27
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel