Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół św. Mikołaja i NMP w MierzynieHistoria powstania kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny w Mierzynie (gminie Rozprza, powiat piotrkowski) sięga co najmniej początków XVI stulecia.

Tutejsza parafia powstała przed 1399 r., kiedy to po raz pierwszy wzmiankowano plebana z Mierzyna. Istniał zatem w Mierzynie już wówczas prawdopodobnie drewniany kościół, do którego w 2. poł. XV lub w początkach XVI stulecia dobudowano murowane prezbiterium.

Około 1600 r. do tegoż prezbiterium, z fundacji rodziny Mirskich, dobudowano murowaną nawę, którą nakryto drewnianym stropem. W latach 1830 - 35 kościół gruntownie wyremontowano - z tego właśnie czasu pochodzi wieża. Kolejny remont miał miejsce w latach 1925 - 28, kiedy to świątynię częściowo przebudowano.

Kościół w Mierzynie jest budowlą późnogotycką, orientowaną, jednonawową. Posiada prezbiterium zamknięte wielobocznie, z zakrystią w przybudówce. Wschodni szczyt nawy zdobią wnęki, w ścianach okna zamknięte półkoliście. Od południa do nawy przylega kruchta a od zachodu - wieża. Korpus świątyni kryty jest dachem dwuspadowym. W ścianie prezbiterium znajduje się ostrołukowa nisza. W południowej ścianie nawy na niektórych cegłach wyryto imiona, nazwiska, miejscowości i daty (najstarsza - 1558 r.).

W oddzielonym od nawy ostrołukową tęczą prezbiterium zachowało się oryginalne sklepienie. Pierwsze przęsło zbliżone jest do krzyżowo-żebrowego - żebra nie przecinają się ale są styczne do zwornika. Drugie jest wieloboczne, o jednej kapie i pięciu kapturach. W każdym przęśle znajduje się okrągły zwornik z herbem "Jelita".

W wyposażeniu wnętrza warto zwrócić uwagę na na późnogotycką chrzcielnicę z 1609 r. oraz obrazy umieszczone w ołtarzach bocznych, przedstawiające Madonnę (XVII w.; przemalowany) oraz św. Annę Samotrzeć (XVIII w.).

W świątyni na szczególną uwagę zasługuje późnogotycka płyta nagrobna Mikołaja Cieszanowskiegoz 1. poł. XVI stulecia, niegdyś umieszona w posadzce, a dziś wmurowana w ścianę kruchty. Płyta przedstawia płaskorzeźbioną postać rycerza z zbroi, z umieszonymi obok małymi figurami, prawdopodobnie - żony i dziecka. Wokół częściowo zatarte napisy. Ponadto w kruchcie znajdują się tablice nagrobne z 1. poł. XIX stulecia.

Na przykościelnym cmentarzu w Mierzynie stoi czteroarkadowa kapliczka z przełomu XVIII i XIX stulecia, wzniesiona z piaskowca, zwieńczona ściętym ostrosłupem. We wnętrzu znajduje się figurka Chrystusa Bolesnego.Styl architektoniczny
gotycki
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-03 09:05:15
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel