Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół Wniebowzięcia N.M.P i św. Leonarda w PajęczniePochodzący z połowy XVIII w. murowany kościół pod wezwaniem św. Leonarda i Wniebowzięcia N.M.P. w Pajęcznie (gmina Pajęczno, powiat pajęczański). został wzniesiony w latach 1748 - 53.

Nowy kościół stanął w miejscu dawnej romańskiej świątyni z XII w. ufundowanej przez Piotra Dunina, do której w czasach późniejszych (XIV lub XV w.) dobudowano drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. Dlatego też obecny kościół posiada dwa wezwania. Przy budowie świątyni zatrudnieni byli Grzegorz Eliasz i Franciszek Reskowski - "architekci kunsztu murarskiego", cieśle: Jan Krynborg i Ignacy Griger oraz snycerz Wojciech Szczepocki.

Pod względem architektonicznym obecna jednonawowa, orientowana świątynia, z węższym prezbiterium i trzykondygnacyjną wieżą nakrytą wysokim hełmem z latarnią, była pierwotnie kościołem barokowym z wystrojem rokokowym. Po pożarze z 1810 r. kościół odbudowano już jako świątynię bezstylową. Dziś tylko nieliczne elementy architektoniczne świadczą o jego pierwotnym barokowym kształcie.

W ołtarzu głównym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Boskiej Pajęczańskiej, namalowany na desce przez nieznanego malarza a pochodzący rzekomo z czasów średniowiecza. Podczas ostatniej wojny kościół zamieniono na więzienie dla Żydów, następnie na warsztaty stolarskie. Po serii rabunków cenniejszych przedmiotów z kościoła, potajemnie wyniesiono i ukryto słynący łaskami obraz Matki Boskiej Pajęczańskiej. Zwrócono go uroczyście już po wojnie a w dn. 28 V 2005 r. obraz ten ukoronowany został koronami papieskimi przez kard. Stanisława Nagyego. Obecnie kościół pełni funkcję Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

Świątynia posiada bogaty wystrój wnętrza, uzupełniony stiukami z pocz. XX w. Pięknie wykonane ołtarze i malatura kościoła były i są świadectwem bogactwa świątyni. W kościele jest 5 ołtarzy: główny pod wezwaniem N.M.P., z obrazem Matki Boskiej Pajęczańskiej oraz ołtarze boczne: Pana Jezusa Ukrzyżowanego, św. Józefa i św. Antoniego a w bocznej kaplicy - ołtarz św. Leonarda. Zabytki ruchome stanowiące elementy wyposażenia pochodzą głównie z XVIII w. Są to przede wszystkim: chrzcielnica, krucyfiks oraz rzeźby: św. Barbary, Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej i św. Leonarda.

Niestety do naszych czasów nie zachował się grobowiec Marcina Bielskiego, kronikarza i poety, autora "Kroniki wszystkiego świata", pierwszej polskiej historii powszechnej, pochowanego tu w 1575 r.; podobnie jak marmurowe, klasycystyczne nagrobki Antoniego Bonin Saryusza Ławianowskiego, rotmistrza WP (zm. 1810) oraz jego żony Antoniny (zm. 1828 r.) wykonane przez Ferdynanda Kuhna z Krakowa. Ciekawym elementem architektonicznym jest natomiast kiosk kościelny, znajdujący się w południowo–wschodnim narożniku ogrodzenia otaczającego świątynię.


ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-02 11:48:12
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel