Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w ParznieNeoromański kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie (gmina Kluki, powiat bełchatowski) został wybudowany w latach 1905 - 12, według projektu warszawskiego architekta Jarosława Wojciechowskiego.

Pierwotna świątynia w Parznie istniała już w XV stuleciu, kolejna z XVII stulecia spłonęła w 1907 r.

Kamień węgielny pod budowę świątyni położono 22 sierpnia 1905 r. Budowę poświęcił biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki, a świątynię konsekrował w dniu 14 września 1969 r. biskup łódzki Józef Rozwadowski.

Świątynia w Parznie jest budowlą typu bazylikowego, utrzymanym w surowej formie, z jedną wieżą i typowym dla stylu neoromańskiego półkolistym portalem.

We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na drewniany ołtarz boczny w nawie południowej z 2. poł. XVIII w., również drewnianą - rokokową ambonę o wielościennym korpusie podtrzymywaną przez 2 anioły oraz drewniany barokowy krucyfiks ołtarzowy z 1670 r. Cennym zabytkiem jest również gotycki kielich z XVI stulecia.

Pod półkolistym prezbiterium świątyni znajduje się krypta Wandy Malczewskiej (1822 - 1896), wiejskiej nauczycielki i działaczki społecznej. W 1996 r. rozpoczęto jej proces beatyfikacyjny.

Dlatego właśnie Parzno jest celem pielgrzymek, a nawet centralnych spotkań modlitewnych, w których biorą udział biskupi oraz pielgrzymi archidiecezji łódzkiej. Co roku, w drugą niedzielę maja do grobu W. Malczewskiej organizowana jest pielgrzymka ogólnodiecezjalna.
Dlatego właśnie Parzno jest celem pielgrzymek, a nawet centralnych spotkań modlitewnych, w których biorą udział biskupi oraz pielgrzymi archidiecezji łódzkiej. Co roku, w drugą niedzielę maja do grobu W. Malczewskiej organizowana jest pielgrzymka ogólnodiecezjalna.Styl architektoniczny
neoromański
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie
ul. Tadeusza Kościuszki 15
97-400 Bełchatów
tel. (44) 733 51 35
fax. (44) 733 51 40
cit@um.belchatow.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-02-10 10:41:34
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel