Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół Nawiedzenia NMP w BielawachMurowany kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Bielawach (gmina w miejscu, powiat łowicki) został wzniesiony w stylu późnego gotyku ok. 1403 r. z fundacji Wojciecha Bielawskiego, kanonika gnieźnieńskiego. Świątynię tą rozbudowano w początkach XVI stulecia, a później kilkakrotnie restaurowano.

Jest to budowla trójnawowa, oszkarpowana, z dwuprzęsłowym prezbiterium zamkniętym wielobocznie oraz z ostrołukowymi portalami w elewacji zachodniej i południowej. Uwagę zwraca bogaty szczyt fasady frontowej, podzielony lizenami oraz zastosowane do jego ozdoby tynkowane blendy i smukłe sterczyny, charakterystyczne dla tzw. gotyku mazowieckiego.

We wnętrzu kościoła znajdują się tablice i epitafia, m.in. kardynała Skarbka oraz ołtarze barokowe. Znajduje się tu piaskowcowa płyta nagrobna Macieja z Bielaw, kasztelana łęczyckiego z 1462 r. (najstarsza na Mazowszu) i ks. Mateusza Cichoraja, prepozyta kościoła szpitalnego z 1654 r. Prezbiterium zdobią polichromie Zofii Baudouin de Courtenay z 1932 r.

Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica z 1734 r. z trzema dzwonami, z których najmniejszy pochodzi 1531 r.Styl architektoniczny
gotycki
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
tel. 46 830 91 49
promocja@um.lowicz.pl
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej Powiatu Łowickiego
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Stary Rynek 17
99-400 Łowicz
tel. 46 837 34 33
fax. 46 837 34 33
centrum@powiat.lowicz.pl
http://https://www.powiat.lowicz.pl/
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-03-15 13:22:18
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel