Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół św. Anny w ChojnemMurowany, późnorenesansowy kościół p.w. św. Anny w Chojnem (gmina Sieradz, powiat sieradzki) wzniesiony został w latach 1599 - 1613 z fundacji Stanisława Zapolskiego herbu Pobóg, podsędka sieradzkiego, ówczesnego właściciela wsi Chojne (zmarłego w 1613 r.), a którego wczesnobarokowy nagrobek z leżącą płaskorzeźbą rycerza zachował się we wnętrzu świątyni.

Kościół w Chojnem jest budowlą jednonawową z węższym prezbiterium i czworoboczną wieżą od zachodu, o pięciu kondygnacjach. Od północy stoi dobudowana w 1621 r. kaplica.

Nawa świątyni jest sklepiona kolebkowo z lunetami i ozdobiona dekoracją stiukową typu kalisko - lubelskiego. W prezbiterium natomiast znajduje się sklepienie kolebkowo - krzyżowe. Kopułę kaplicy zdobi dekoracja stiukowa podzielona horyzontalnie i promieniście.

We wnętrzu świątyni przeważa wystrój późnorenesansowy i barokowy z elementami późnego gotyku. W ołtarzu głównym, na odwrocie płycin w 1981 r. odkryto dużej wartości obrazy gotyckie z 2. połowy XV stulecia, przedstawiające św. Anne Samotrzeć i św. Klarę.

Obok wspomnianego wyżej nagrobka Stanisława Zapolskiego, w świątyni znajduje się również nagrobek innego właściciela wsi wojskiego sieradzkiego Jana Łaszewskiego (Łyczewskiego ?) h. Dryja. Nagrobek z zatartym napisem pochodzi z przełomu XVI i XVII stulecia.

Będąc w chojneńskim kościele warto również zobaczyć cenne stalle, zdobione późnorenesansowymi malowidłami oraz późnogotycką rzeźbę św. Anny Samotrzeć z z początku XVI stulecia.Styl architektoniczny
renesansowy
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-12 09:17:09
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel