Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół śś. Andrzeja Apostoła i Małgorzaty w DmosinieMurowany, pierwotnie barokowy, później przebudowany kościół parafialny p.w. Andrzeja Apostoła i Małgorzaty w Dmosinie (gmina w miejscu powiat brzeziński) został wzniesiony w 1728 r. a konsekrowano go w 1761 r.

Świątynię zburzoną w początkach I wojny światowej (1914) odbudowano już po wojnie i ponownie konsekrowano w 1931 r.

Świątynia w Dmosinie składa się z nawy wzniesionej na rzucie prostokąta z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie, przy którym od północy znajduje się zakrystia; niższych naw bocznych, kruchty od zachodu oraz drugiej kruchty przy zakrystii, wzniesionej w latach 1927 - 28.

Fasada świątyni zwieńczona jest trójkątnym szczytem podzielonym zdwojonymi pilastrami, ponad którymi umieszczono wazony na cokołach. Ściana wschodnia zwieńczona jest schodkowym szczytem ze sterczynami. Elewacje podzielone są pilastrami. Nawę i prezbiterium nakrywa dach dwuspadowy, zakrystię - trójpołaciowy. Wewnątrz - w nawie uwagę przykuwa spłaszczone sklepienie kolebkowe, w prezbiterium kopulaste a w zakrystii kolebkowo - krzyżowe.

We wnętrzu świątyni zachował się ciekawy ołtarz główny, wykonany ok. połowy XVIII w. z nowszymi elementami. W jego zwieńczeniu znajduje się cenny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzący z XVIII stulecia. Ponadto w świątyni znajdują się interesujące obrazy świętych z końca XVIII i 1. poł. XIX w. Obok kościoła stoi dzwonnica z XVIII stulecia.Styl architektoniczny
barokowy
klasycystyczny
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Dmosinie
Dmosin 9a
95-061 Dmosin
tel. 46 874 62 30
fax. 46 874 62 30
bibl.dmosin@wp.pl
http://www.bibliotekadmosin.stronakultury.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2011-01-31 12:33:04
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel