Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół śś. Piotra i Pawła w KamieńskuMurowany kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła w Kamieńsku (gmina w miejscu, powiat radomszczański). został wzniesiony w latach 1899 - 1904 według projektu arch. Feliksa Nowickiego.

Nowy kościół w Kamieńsku stanął w miejscu wcześniejszej murowanej świątyni późnogotyckiej, wzniesionej w połowie XVI stulecia. Reliktem starszej budowli jest zachowana w murach prezbiterium ściana z trzema skarpami, która zamykała prezbiterium poprzedniego kościoła.

We wnętrzu kościoła na szczególną uwagę zasługuje renesansowy nagrobek kamienny Mikołaja Przerębskiego, stolnika sieradzkiego, zmarłego w 1570 r. z płytą z rzeźbioną postacią zmarłego w zbroi. Przypuszczalnie jest to dzieło Hieronima Canavesiego.

Nagrobek ten zaliczany jest do tzw. drugiej fazy twórczości Canavesiego, związanej z nawiązaniami do dzieł Santi Gucciego, a ściślej z wprowadzonym przez tego artystę do rzeźby polskiej czasów Odrodzenia nową formą przedstawienia, która zmierzał do ukazania zmarłego w chwili budzenia się ze śmiertelnego letargu do życia.

Poza tym z dawnego kościoła zachowały się m.in. stara tablica epitafijna Aleksandry Spinkowej (zmarłej w 1799 r.), nagrobek Mikołaja Buczyńskiego z 1843 r.(sam Buczyński zmarł w 1805 r.), rokokowa ławka z 1795 roku, drewniany krucyfiks z końca XVIII wieku oraz kielich i szaty liturgiczne (ornaty) z XVII - XVIII stulecia.

Obok kościoła stoi murowana, parterowa wikarówka z XVIII stulecia, przebudowana w XIX i XX wieku. Południowa przybudówka ma grube mury i opilastrowane narożniki. Piwnice i przybudówka - stanowiące najstarsze części budowli - mogą być reliktami dawnego domu misjonarzy, ufundowanego przez Jakuba Przerębskiego w 1540 r.

W murze między kościołem a wikarówką sklepiona półkoliście bramka, w którą wmurowano późnorenesansowy portal z końca XVI stulecia.Styl architektoniczny
neogotycki
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-11 09:06:09
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel