Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół śś. Małgorzaty i Jadwigi Śląskiej w KodrębiuMurowany kościół pw. św. Małgorzaty Panny Męczennicy i św. Jadwigi Śląskiej. w Kodrębiu (gmina w miejscu, powiat radomszczański). został wybudowany w 1517 roku z fundacji Kodrębskich, których herb widnieje m.in. na portalu bocznym po południowej stronie świątyni.

Pierwotny drewniany kościół z XIV wieku został rozebrany w drugiej połowie XV wieku. W 1448 roku rodzina Kodrębskich herbu Poraj, przez szereg pokoleń władająca wsią, ufundowała nowy kościół, który wkrótce spłonął.

Obecny kościół z 1517 r. był dwukrotnie niszczony - przez pożar w 1581 roku i podczas potopu szwedzkiego w 1655 r., dwukrotnie też był odbudowywany. Świątynia jest jednonawowa, bezwieżowa z wieżyczką sygnaturkową. Wzniesiona w stylu późnogotyckim posiada późniejsze elementy renesansowe.

Do najstarszych elementów świątyni należą: dwoje drzwi ostrołukowych obramowanych wałeczkami, wspomniane już odrzwia późnogotyckie z napisem i herbem Poraj z datą 1517, a we wnętrzu - chrzcielnica z początków XVI wieku oraz późnogotycki krucyfiks.

Na wyposażenie wnętrza składają się również: późnorenesansowy krucyfiks z 1618 roku, monstrancja wieżyczkowa z herbem Ostoja z 1. połowy XVII wieku, 2 kielichy z XVII wieku oraz haftowane ornaty z przełomu XVII i XVIII stulecia.Styl architektoniczny
gotycki
renesansowy
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-11 09:01:43
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel