Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół św. Mikołaja w WarcieMurowany kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Warcie (gmina w miejscu, powiat sieradzki) został wzniesiony ok. 1340 r. Jest pseudobazylikową, gotycką budowlą z cegły o układzie polskim. Świątynia posiada 3 nawy, czworoboczną wieżę i jest oszkarpowana. Zachowały się tu oryginalne gotyckie portale z formowanej cegły.

We wnętrzu uwagę zwracają ciekawe sklepienia kolebkowe z lunetami z XVII stulecia oraz późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w, z późnogotyckim obrazem przedstawiającym Wniebowzięcie Matki Boskiej (pocz. XVI w.). Obraz ten stanowił niegdyś środkową część tryptyku, którego skrzydła boczne i predella są dziś częścią ekspozycji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Ponadto warto zobaczyć cztery barokowe ołtarze boczne, wieżyczkową monstrancję z XVI w., późnogotycką Pietę z pocz. XVI w. pochodzącą ze spalonego kościoła w Glinnie oraz cenne epitafia i płyty nagrobne.Styl architektoniczny
gotycki
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Warcie
Warckie Centrum Kultury. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Warcie

ul. T. Kościuszki 9 / 11
98-290 Warta
tel. 438 294 743
tel. wewn. 24
fax. 438 294 743
migbp.warta@pbp.sieradz.pl
http://www.wckwarta.pl/
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-12 09:02:33
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel