Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Nasza fotogaleria
fot. Tomasz Szwagrzak -1250941205
Strońsko
Polski schron bojowy z 1939 r.
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Piotr Sölle -1271251054
Strońsko
Dolina Warty
fot. Piotr Sölle

fot. Marcin Brodowski -1251299695
Burzenin
Wnętrze kościoła p.w. śś. Wojciecha i Stanisława
fot. Marcin Brodowski

fot. Marek Lawin -1445408923
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - romańsko-gotycki kościół pw. św. Urszuli i jedenastu tysięcy dziewic w Strońku
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445407899
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - starorzecze Warty nieopodal Strońska
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408455
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - bunkry w czasów II wojny światowej
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408820
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - pomnikowe drzewo w parku w Strońsku
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1445408769
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - punkt widokowy w Parku w Strońsku.
fot. Marek Lawin

fot. Piotr Sölle -1271332540
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle

fot. Marek Lawin -1445408309
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki - starorzecze nieopodal Strońska.
fot. Marek Lawin

Znaki: niebieskie
Długość całkowita: 54.6 km
Numer ewidencyjny:
Znakowany kolorem niebieskim pieszy Szlak Walk nad Wartą biegnie doliną Warty przez miejscowości związane między innymi z 10. Dywizją Piechoty Strzelców Kaniowskich, wchodzącą w skład Armii „Łódź” i jej walkami o utrzymanie pozycji obronnych na inii Warty, na odcinku od Glinna do Pstrokoni, we wrześniu 1939 roku. Szlak rozpoczyna się przed budynkiem Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie. Przebiega przez malownicze tereny wzdłuż prawego brzegu rzeki Warty. Biegnie kolejno przez wsie: Glinno, Kamionacz, Mnichów, Mękę, Woźniki, Podłężyce, Strońsko, Pstrokonie, Korzeń, Strumiany do Burzenina, gdzie kończy się na tamtejszym rynku.

W dniach 4 - 5 września 1939 roku na linii Warty toczyły się ciężkie walki z nacierającymi z zachodu wojskami niemieckimi. Na szlaku można obejrzeć schrony bojowe, bunkry oraz resztki umocnień przeciwczołgowych. W Glinnie, Kamionaczu, Sieradzu - Męce i Strońsku znajdują się cmentarze wojenne, a w lasach, w obrębie leśnictwa Kamionacz - mogiła pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Warcie zamordowanych przez okupantów w 1940 roku. Wędrując tym szlakiem poznać można również ciekawe zabytki architektury oraz krajobrazy charakterystyczne dla dolin rzecznych Warty i Widawki.

Przebieg trasy

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2010-06-04 15:24:39
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel