Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Nasza fotogaleria
fot. Piotr Sölle -1251107444
Warta
Rynek - centrum miasteczka
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251107621
Warta
Cmentarz żydowski
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271333323
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1271332540
Pagóry okolic Warty
(Wysoczyzna Turecka)
fot. Piotr Sölle

Znaki: żółte
Długość całkowita: 39.0 km
Numer ewidencyjny:
Znakowany na żółto pieszy szlak turystyczny poświecony jest Kazimierzowi Deczyńskiemu, chłopskiemu synowi, który w latach 1818-29 był nauczycielem szkoły parafialnej w Brodni. Postać ta weszła do historii literatury polskiej poprzez swoje pamiętniki oraz osnutą na jej życiu powieść Leona Kruczkowskiego pt. "Kordian i cham". Na trasie szlaku im. Kazimierza Deczyńskiego zwiedzić można również liczne zabytki archtektury oraz budowle hydrotechniczne związane z istniejącym od 1986 r. sztucznym zbiornikiem wodnym "Jeziorsko" powstałym poprzez spietrzęnie Warty zaporą betonową o wysokości 12 metrów wzniesioną na terenie wsi Skęczniew.

Przebieg trasy

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2008-07-17 15:35:46
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel