Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Nasza fotogaleria
fot. archiwum ROTWŁ  -1337691830
Powiat wieruszowski z mapą i kompasem
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Tomasz Szwagrzak -1271942560
Wieruszów
Pozostałości fosy zamkowej
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Tomasz Szwagrzak -1271942508
Wieruszów
Pozostałości zamku
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. archiwum SPW  -1271942701
Wieruszów
Zamek na archiwalnej pocztówce
fot. archiwum SPW

fot. Tomasz Szwagrzak -1271942653
Wieruszów
Pozostałości zamku
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. archiwum ROTWŁ  -1337691866
Wieruszowski powiat z mapą i kompasem
fot. archiwum ROTWŁ

Znaki: czarne
Długość całkowita: 12.4 km
Numer ewidencyjny:
Szlak „Teklinowski” rozpoczyna się w głównym weźle szlaków powiatu wieruszowskiego znajdującym się w sąsiedztwie Punktu Informacji Turystycznej w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 11. Umożliwia dokładne poznanie zabytków Podzamcza (lewobrzeżnej części Wieruszowa) oraz zespołu dworskiego w Nawrotowie. Szlak kończy się w węźle szlaków w Teklinowie - przebiega tu znakowany kolorem niebieskim szlak „Śladami Świętego Wojciecha”.

Przebieg trasy

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2010-06-04 13:43:22
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel