Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Nasza fotogaleria
fot. Piotr Sölle -1251382603
Zelów
Muzeum - Ośrodek Dokumentacji Historii Braci Czeskich
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1238953435
Zelów
Kościół ewangelicko-reformowany Braci Czeskich
fot. Piotr Sölle

fot.  Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie) -1312883870
Kaplica cmentarna pw. św. Barbary, na cmentarzu grzebalnym w Szczercowie
fot. Wojciech Zając (archiwum Starostwa Powiatowego w Bełchatowie)

fot. Tomasz Dronka -1337692481
Dolina Rzeki Grabi
fot. Tomasz Dronka

fot. Piotr Sölle -1251382416
Zelów
Muzeum - Ośrodek Dokumentacji Historii Braci Czeskich
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1238955210
Szczerców
Kościół cmentarny p.w. św. Barbary
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1238953897
Drewniany kościół p.w. św. Kazimierza i św. Barbary w Pożdżenicach
fot. Piotr Sölle

fot. Bartek Bijak -1251369711
Wygiełzów
Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła
fot. Bartek Bijak

fot. Tomasz Dronka -1238944171
Łask
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła
fot. Tomasz Dronka

fot. Tomasz Dronka -1251545267
Barycz
Rzeka Grabia
fot. Tomasz Dronka

Znaki: niebieskie
Długość całkowita: 41.1 km
Numer ewidencyjny:
Szlak Osad Braci Czeskich składa się z części oznakowanej kolorem niebieskim o długości 41,1 km, wiodącej z Łasku do Faustynowa oraz z części nieoznakowanej z Faustynowa do Kleszczowa (planowane oznakowanie w 2010 r.). Długość obu odcinków wynosi ok. 90 km.

Szlak pozwala odkryć ciekawy rozdział historii regionu łódzkiego. Na początku XIX w. w Zelowie, a później w Zelówku, Pożdżenicach i Faustynowie osiedlili się członkowie protestanckiej wspólnoty Braci Czeskich. Jako potomkowie wyznawców Jana Husa, prześladowanych w przeszłości za swoją wiarę, Bracia Czescy przyczynili się do rozszerzenia protestantyzmu wśród miejscowej ludności, a także do rozwoju gospodarczego zasiedlanych okolic.

Potomkowie osadników czeskich mieszkają w Zelowie do dziś. W miasteczku tym warto zwiedzić czynny, klasycystyczny murowany zbór ewangelicko-reformowany, wzniesiony w 1825 r. według projektu Jan Zille oraz działające przy nim Muzeum - Ośrodek Dokumentacji Historii Braci Czeskich.

Na szlaku, biegnącym przez malownicze zakątki Wysoczyzny Łaskiej i Kotliny Szczercowskiej odnaleźć można liczne świątynie i cmentarze różnych wyznań, dwory oraz drewniane młyny wodne (Ldzań, Barycz, Fraszka) będące unikalnymi zabytkami techniki.

Przebieg trasy

ROTWLOstatnia aktualizacja: 2010-06-04 08:02:16
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel