Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Rzymskokatolicki cmentarz parafialny w Chojnem

Rzymskokatolicki cmentarz parafialny we wsi Chojne (gmina Sieradz, powiat sieradzki) znajduje się ok. 150 metrów od kościoła, na skraju lasu.

Na cmentarzu tym, po lewej stronie od głównego wejścia, przy olbrzymim dębie, stoi duży grobowiec dawnych właścicieli majątku - Danglów.

Pierwotnie grobowiec ten wyglądał inaczej. W wydanych w 1909 r. "Nieznanych zakątkach powiatu sieradzkiego" Józef Kobierzycki tak pisze na s. 9: "... podążamy obok cmentarza wiejskiego, na prawo leżącego, do którego przylega kaplica grobowa baronów Danglów położona, jako ewangelików reformowanych, już poza murem cmentarnym."

Wobec braku jakiejkolwiek opieki grobowiec stopniowo popadał w ruinę. W 1982 r. staraniem miejscowego proboszcza ks. kan. mgr. Jerzego Kwiatkowskiego rozpadającą się budowlę poddano remontowi.

Obecnie w jego przedniej części wyłania się okrągła kolumna z metalowym krzyżem na szczycie. Po obu stronach tej budowli znajdują się pochylone płyty z wierszowanymi napisami zarastającymi stopniowo mchem. Trzecia płyta, półkolista, stoi pionowo pośrodku grobowca.

Na tablicy po lewej stronie można odczytać następujący napis:

"O wierna sługo Chrystusa na ziemi,
zesłanko nieba, towarzyszko moja,
jako wzór niewiast żyłaś między swemi
i wzorem dla mnie została śmierć Twoja.
Przetoż wierzym, że śmierć to dla Ciebie
była początkiem odrodzenia w niebie
i że teraz z Bogiem złączona na wieki
i nam swej możesz udzielić opieki.

O! Więc się użal nad moją żałobą
Proś, by Pan rychło połączył mnie z Tobą.
Bo żyć bez Ciebie to piekieł katusze,
A w Tobie ufność kładzie moja dusza,
Że Bóg Ci płacąc cnót Twoich zasługi
odpuści dla nich i win moich długi
i znów tam razem weźmie nas oboje,
jak tu przed ołtarz przed oblicze Swoje".

Dalszy ciąg tego wiersza jest umieszczony z prawej strony grobowca i brzmi następująco:

"Zesłanko Nieba, siostro Chrystusa,
Spełniłaś swą misję na ziemi,
Jako wzór niewiast
żyłaś między swemi,
Na łonie Boga
skonałaś szczęśliwa.
Ty żyjesz !
Śmierć Twa to sen tylko,
Ty z Bogiem złączona
cudna Justynko,
Życie bez ciebie męczarni obrazem.
Serce się wzdyma,
Dusza boleje,
Bo żar miłości dla Ciebie
W nich tleje.
Mamy umierać,
Umierajmy razem.
Żyć mamy wieczność,
ach, żyjmy pospołu !
Boże, to jest ma prośba,
To jest ma modlitwa,
Którą przy jej zwłokach
Wraz z dziećmi zanosim pospołu".

W środkowej części grobowca, na pionowo umocowanej płycie, znajduje się następujący napis:

" Nim żyć zacząłeś, byłeś myślą Boską,
Śmierć więc twa Józiu, nie jest dla nas troską,
Bo Chrystus tym przyrzekł ciał zmartwychwstanie,
Kto Bogu Ojcu! wiernym pozostanie.

ur: D: 23 czer.: 1853
um: D: 22 stycz. : 1859

Zaledwie przeżyłeś rok i trzy miesiące,
A już zazdrości ci ludzi tysiące,
Boś tyś już, Władziu! Przed obliczem Boga !
Dokąd nam starszym trudna będzie droga.

ur: d. 4 wrześ. :1860
um.: D: 5 grud.: 1861

Takie o Boże! były Twe wyroki,
Abym pogrzebał synów mych zwłoki,
Za niemi do Cię zanosim błaganie:
Zbaw ich ! O zbaw ! Nasz Ojcze i Panie !".

Ich autorem był mąż i ojciec zmarłych - właściciel majątku Chojne baron Dangel nieznanego już imienia.

Przepełnionymi żalem i miłością słowami wspomina on zmarłą żonę Justynę, ale nie podaje dat jej urodzenia, śmierci... Można się domyślać, że zmarła ona po 4 IX 1860 r., bowiem w tym dniu urodziła syna. Opłakuje on również wierszem śmierć swoich małoletnich dzieci: Józia (23 VI 1853 - 22 I 1859) i Władzia (4 IX 1860 - 5 XII 1861).
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-01-24 19:58:53
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1334046050
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1334046070
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1334046095
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1424179710
Cmentarz żydowski przy ul. Brackiej w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1424179751
macewy na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. archiwum ROTWŁ  -1424179786
Mauzoleum Poznańskiego na cmentarzu żydowskim przy Brackiej w Łodzi
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim -1478780703
Cmentarz wojenny z II wojny światowej Żołnierzy Radzieckich w Piotrkowie Trybunalskim
fot. archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim