Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Rzymskokatolicki cmentarz parafialny w Jeżowie

0
Rzymskokatolicki cmentarz parafialny w Jeżowie (gmina Jezów, powiat brzeziński) znajduje się na południowy - wschód od kościoła parafialnego w Jeżowie.

Najstarszy cmentarz grzebalny w tym dawnym miasteczku powstał w sąsiedztwie gotyckiej świątyni pw. św. Andrzeja, wzniesionej z fundacji Piotra Dunina a będącej darem dla tutejszego zakonu Benedyktynów. Zmarłych zakonników grzebano w podziemiach kościoła, natomiast mieszkańców parafii tuż obok świątyni, na przykościelnym cmentarzu.

Ze względu na to, że na cmentarzu tym już w początkach XVII w. brakowało miejsca na nowe pochówki, wytyczono wówczas miejsce pod nową nekropolię. Nowy cmentarz usytuowano przy ówczesnej południowo - wschodniej granicy miasta, na wzniesieniu, w miejscu w którym znajduje się do dzisiaj.

W połowie XVII w. na cmentarzu wzniesiono modrzewiowy kościół pw. św. Leonarda. Świątynia powstała z fundacji Jakuba Azarycza, benedyktyna z klasztoru w Lubiniu. Początkowo zmarłych chowano tylko w jej sąsiedztwie i w północnej części wzgórza, lecz z biegiem lat cmentarz zaczął się rozrastać w stronę południową i wschodnią. Z czasem teren cmentarza otoczono niewysokim kamiennym murem.

W dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano bramę cmentarną, która w niezmienionej postaci przetrwała do dnia dzisiejszego a w latach sześćdziesiątych XX wieku, od strony wsi otoczono cmentarz nowym kamiennym murem. z betonową podmurówką i wykończeniami.

Na jeżowskim cmentarzu znajduje się wiele interesujących nagrobków, kryjących prochy postaci związanej nie tylko z historią Jeżowa. W kwaterze grobowej rodziny Sulikowskich i Krukowieckich spoczywają między innymi: generał Jan Krukowiecki, jego córka Helena i syn Aleksander oraz Karol Sulikowski - dyrektor kolei Warszawsko - Wiedeńskiej i Warszawsko - Bydgoskiej.

Generał Jan Krukowiecki, właściciel dóbr ziemskich w Popieniu, w młodości brał czynny udział w wojnach napoleońskich w armii Księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona zyskawszy zaufanie cara rosyjskiego Aleksandra I, wyjechał do Anglii, aby odebrać polskich jeńców wojennych.

Za zasługi został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej, krzyżem Virtuti Militari oraz kilkoma rosyjskim orderami. Służył w armii Królestwa Polskiego, był gubernatorem Warszawy w czasie powstania listopadowego, prezesem rządu i ostatnim wodzem wojsk polskich, który podpisał kapitulację stolicy w 1831 roku.

Zarzucano mu zdradę, jednak Krukowiecki odpierał zarzut twierdząc, że chciał uchronić mieszkańców Warszawy przed represjami carskimi. Tradycje patriotyczne w rodzinie kontynuowały dzieci generała - Helena i Aleksander, uczestnicy powstania styczniowego i Jan, który poległ w tym powstaniu, a którego miejsce pochówku nie jest znane.

Na cmentarzu pochowany jest również generał – major wojsk carskich Konstanty Rozwadowski, który za zasługi dla cara otrzymał w nagrodę podjeżowski majątek Mikulin. W Jeżowie miał także swój dworek, w którym od 1918 roku mieściła się szkoła.

Pierwotnym miejscem pochówku generała i jego rodziny było mauzoleum wybudowane przez niego w 1884 roku (obecnie kaplica na cmentarzu wojskowym). W 1923 roku szczątki rodziny Rozwadowskich przeniesione zostały na cmentarz parafialny.

Wśród najstarszych mogił w części głównej cmentarza odnaleźć można również grób młodej łączniczki, poległej w powstaniu styczniowym oraz innych uczestników walk narodowo - wyzwoleńczych. Na uwagę zasługuje nagrobek profesora tajnego nauczania w okresie II wojny światowej Konstantego Obidowskiego, ufundowany przez jego wychowanków.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Jeżowie

ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
tel. 468 755 203
gok.tracz@interia.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-11 06:36:57
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1334046050
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1334046070
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1334046095
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1424179710
Cmentarz żydowski przy ul. Brackiej w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1424179751
macewy na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. archiwum ROTWŁ  -1424179786
Mauzoleum Poznańskiego na cmentarzu żydowskim przy Brackiej w Łodzi
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim -1478780703
Cmentarz wojenny z II wojny światowej Żołnierzy Radzieckich w Piotrkowie Trybunalskim
fot. archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim