Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Wielowyznaniowy cmentarz miejski w Łasku

0
Obecny cmentarz w Łasku powstał w 1810 r. - jego otwarcie nastąpiło 29 listopada tegoż roku. Z początku wydzielono tu 2 kwatery: rzymskokatolicką i ewangelicką, później - po utworzeniu powiatu łaskiego - została tu również wytyczona kwatera prawosławna.

W 1835 r. w części katolickiej stanęła kaplica p.w. św. Franciszka Serafickiego, wzniesiona (jak głosi pamiątkowa tablica ufundowana w 2002 r.) za sprawą Salomei z Rybińskich Sicińskiej za pieniądze pozostawione jej przez oficera francuskiego.

Oficer ów w drodze do Rosji kwaterował w jej domu w Łasku. Sicińska nie doczekawszy się jego powrotu, zgodnie z jego wolą wybudowała murowana kaplicę p.w. św. Franciszka z kryptą grobową w podziemiach.

W przedniej części cmentarza, w głębi kwatery po prawej stronie głównej alei cmentarnej znajduje się rozległy grobowiec rodziny Szweycerów.

Spoczywają tu m.in. prochy Janusza Szweycera (30.VII.1876 – 12.XI.1959), właściciela dóbr miasta Łask i dworu w Ostrowie, członka Rady Stanu, Radcy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego oraz Marii Szweycerowej z Kożuchowskich, I voto Radziszewskiej (9.VII.1885 – 6.XI.1967), przewodniczącej Komitetu Stowarzyszenia Ziemianek i Kół Gospodyń Wiejskich.

Spoczywają tu również ich synowie: Stanisław Szweycer (7.V.1913 – 13.IX.1939), podchorąży 1. Pułku Ułanów oraz Zbigniew Szweycer (10.XI.1920 – 4.X.1939) – podchorąży 2. Pułku Ułanów, polegli w wojnie obronnej 1939 r., obaj za męstwo odznaczeni Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Kwatera prawosławna zlokalizowana jest po prawej stronie od głównego wejścia na cmentarz. Z dawnych czasów przetrwały tu jedynie 3 pomniki z końca XIX wieku oraz kilka niezidentyfikowanych grobów.

Kwatera ewangelicka natomiast znajduje się za kaplicą, po prawej stronie współczesnej alei głównej. Znajdują się tu nagrobki członków miejscowej parafii ewangelicko - augsburskiej, istniejącej w Łasku od 1809 r. po dzień dzisiejszy.

Na łaskim cmentarzu spoczywają również prochy poległych w czasie
I i II wojny światowej. Z czasów I wojny pozostały dwa mocno zniszczone nagrobki żołnierzy walczących po niemieckiej stronie frontu oraz mogiły Rosjan w kwaterze prawosławnej.

Z czasów II wojny światowej pochodzi mogiła żołnierzy Armii "Łódź" poległych w wojnie obronnej 1939 r. Jest to jednocześnie miejsce poświęcone pamięci wszystkich poległych we wrześniu 1939 r. Obok kwatery protestanckiej znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona żołnierzom Armii Krajowej ziemi łaskiej, których pojedyncze groby znajdują się w różnych miejscach na terenie cmentarza.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łasku

Pl. Lotników Łaskich 1
98-100 Łask
tel. 436 753 776
fax. 436 770 578
pttklask@ex2.pl
http://www.pttklask.ex2.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-30 18:32:07
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1334046050
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1334046070
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1334046095
Cmentarz żydowski w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1424179710
Cmentarz żydowski przy ul. Brackiej w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1424179751
macewy na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi
fot. Marek Lawin

fot. archiwum ROTWŁ  -1424179786
Mauzoleum Poznańskiego na cmentarzu żydowskim przy Brackiej w Łodzi
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim -1478780703
Cmentarz wojenny z II wojny światowej Żołnierzy Radzieckich w Piotrkowie Trybunalskim
fot. archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim