Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Dwór obronny w Siemkowicach

0
Murowany dwór obronny w Siemkowicach (gmina w miejscu, powiat pajęczański) stoi na sztucznej wyspie otoczonej fosą. Dwór ten, posiadający niegdyś niewątpliwe walory obronne został wzniesiony w XVI lub XVII stuleciu, w miejscu i z wykorzystaniem elementów starszej budowli.

Jak wykazały badania - pierwotne drewniane fortalicjum w Siemko-wicach zostało wzniesione pośród dzisiejszych łąk, przy drodze do Radoszewic. Niestety prace niwelacyjne prowadzone tu w początkach lat 70. XX w. nieodwracalnie zatarły jego ślady.

Kolejna, murowana już budowla powstała w obecnym miejscu, na kopcu ziemnym otoczonym fosą. Jej budowę należy wiązać co najmniej z XV stuleciem. Budowla ta miała postać dwupiętrowej kamiennej wieży obronnej, wzniesionej na planie kwadratu. Grubość jej ścian wzniesionych z piaskowca sięgnęła 2 metrów.

Prawdopodobnie właśnie o tej budowli pisze kronikarz polski Marcin Bielski wspominając "mocny zameczek na wysepce [wzniesiony] między wody i lasy", przypisując jednak niesłusznie jego budowę czeskiemu księciu Weszowicowi, który otrzymać miał wieś w darze od Bolesława Krzywoustego. Od Weszowców (Wereszowców ?) wywodził się ród Siemkowskich h. Oksza, którego przedstawiciele byli właścicielami wsi aż po XVII stulecie.

W końcu XVI stulecia właściciel dóbr Jerzy Siemkowski (którego epitafium znajduje się w miejscowym kościele) nadał budowli nową formę, dostosowując ją do potrzeb człowieka renesansu. Przestronne izby, kamienna dekoracja elewacji oraz powstała wówczas attyka odpowiadały ówczesnej modzie. Kolejni właściciele Święciccy dobudowali alkierz i przeprowadzili remont budowli. Ostatni właściciele - Karśniccy, po pożarze w XIX w. obniżyli budynek o jedno piętro.

W obecnym kształcie na dwór składają 4 pomieszczenia różnej wielkości oraz alkierz dobudowany do południowo - wschodniego naroża. W północno - wschodniej części zachowały się grube, romańskie mury z kamienia polnego, będące pozostałością istniejącej tu starszej budowli a więc - kamiennej wieży obronnej.

Dwór nosi ślady przebudów w stylu renesansowym i barokowym. Zachowały się renesansowe obramienia okienne, cztery kamienne barokowe portale, nadproża wsparte na kroksztynach oraz - w jednej z izb - profilowana belka sosrębu z datą 1692. Po pożarze w 1945 r. budowla ta została odrestaurowana w latach 1951-53 (stąd m.in. nowe stropy i dachy) i stanowiła siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury. Dziś dwór jest opuszczony.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Siemkowicach

Plac Tysiąclecia 1
98-354 Siemkowice
tel. 438 417 269
jagodafreusugsiemkowice@up.pl
http://www.gminasiemkowice.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-07 15:49:48
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1251438845
Siemkowice
Dwór obronny na wyspie
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Pupysz -1251281095
Skotniki
Póżnorenesansowy dwór obronny
fot. Piotr Pupysz

fot. Tomasz Szwagrzak -1251283308
Mikorzyce
Ruiny renesansowego
dworu obronnego na wyspie
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Ryszard Bonisławski -1273993268
Pabianice
Renesansowy dwór obronny Kapituły Krakowskiej
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1274521197
Łopatki
Renesansowy dwór obronny Burzeńskich
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1274521788
Łopatki
Renesansowy dwór obronny Burzeńskich
fot. archiwum ROTWŁ