Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Dwór obronny Burzeńskich w Łopatkach

Murowany, renesansowy dwór obronny w Łopatkach (gmina Łask, powiat łaski) wzniesiono w 3. ćw. XVI stulecia. We wnętrzu zachowało się oryginalne sklepienie kolebkowe z lunetami. Dwór znajduje się w rękach prywatnych.

Pierwotnie dwór ten posiadał 2 kondygnacje i miał kształt wieży mieszkalnej. Prawdopododobnie przykryty był dachem czterospadowym lub siodłowym. Ściany zewnętrzne pozbawione były dekoracji architektonicznej. Jedynym elementem zdobniczym są zachowane do dziś ławy i nadproża okienne wykonane z różowego piaskowca oraz kute, żelazne kraty. Między kondygnacjami mieszkalnymi biegł gzyms wyprofilowany w tynku - jego resztki można dziś oglądać na poddaszu.

Układ wnętrza zachowanej do dziś części dworu nie uległ zasadniczym zmianom. Nad piwnicami znajdują się trzy pomieszczenia, jedno z nich niegdyś mieściło kaplicę. W górnej, nie istniejącej już dziś części znajdowała się tylko jedna sala, zajmująca cała powierzchnię kondygnacji.

We wnętrzu istniały sklepienia kolebkowe z lunetami, ozdobione dekoracją z pozornych żeber wykonanych w tynku. Zachowały się kute żelazne drzwi, stanowiące doskonały przykład renesansowego rzemiosła artystycznego oraz również renesansowa stolarka ze śladami polichromii.

Nad głównym wejściem do dworu znajduje się tablica fundacyjna z kartuszem, wmurowana w poł. XVI stulecia. Wymieniony na niej Hieronim Burzeński, żupnik krakowski oraz starosta brzeźnicki i krzeczowski był zapewne fundatorem dworu. Burzeński, utrzymujący kontakt z Braćmi Polskimi był prawdodpodobnie arianinem, stąd często określa się dwór mianem zboru ariańskiego.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łasku

Pl. Lotników Łaskich 1
98-100 Łask
tel. 436 753 776
fax. 436 770 578
pttklask@ex2.pl
http://www.pttklask.ex2.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-22 07:05:41
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ  -1274521197
Łopatki
Renesansowy dwór obronny Burzeńskich
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1274521788
Łopatki
Renesansowy dwór obronny Burzeńskich
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Piotr Pupysz -1251281095
Skotniki
Póżnorenesansowy dwór obronny
fot. Piotr Pupysz

fot. Tomasz Szwagrzak -1251283308
Mikorzyce
Ruiny renesansowego
dworu obronnego na wyspie
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Piotr Sölle -1251438845
Siemkowice
Dwór obronny na wyspie
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1273993268
Pabianice
Renesansowy dwór obronny Kapituły Krakowskiej
fot. Ryszard Bonisławski