Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Kątach Walichnowskich

Grodzisko stożkowate w Kątach Walichowskich (gmina Czastary, powiat wieruszowski) znajduje się w północno-zachodniej części miejscowości.

W miejscu gdzie od głównej drogi przez wieś odchodzi droga w kierunku Sokolnik, zachowały się pozostałości dawnego zespołu dworskiego, na miejscu którego funkcjonuje obecnie Zakład Produkcji Konserw „Marko-Pek”. Znajduje się tutaj m.in. niewielki budynek dworu z portykiem o dwóch kolumnach.

Pozostałości dawnego zespołu dworskiego są usytuowane na skraju terasy nad doliną bezimiennego potoku, wypływającego w kierunku północnym z lasów ciągnących się między Kątami a Czastarami. Nad potokiem, na jego przeciwległym, niskim brzegu, zachowały się pozostałości starszej siedziby rycerskiej, przypuszczalnie z okresu średniowiecza, mające formę grodziska stożkowatego.

Grodzisko znajduje się w pasie drzewostanu łęgowego, ciągnącym się na zachód od zabudowań wsi i zakładu produkcyjnego, w odległości około 300 m od zakrętu tworzonego przez drogę z Kątów Walichnowskich do Walichnowów i około 150 m od ogrodzenia zakładu produkcyjnego. Tutejsza ludność miejsce to od zamierzchłych czasów nazywa "Łysą Górą" a otaczające je bagniste tereny - "Piekłem".

Grodzisko w Kątach Walichnowskich jest obiektem typu nizinnego, usytuowanym w dolinie potoku, którego koryto oddziela obiekt od wyraźnej krawędzi wysoczyzny. Ma ono postać kopca na rzucie zbliżonym do czworoboku (prawie okrągłym), o wysokości względnej około 1,5 m i średnicy około 30 m.

W otoczeniu kopca zachowały bagniste relikty otaczającej go fosy o szerokości około 20-30 m. We wschodniej części kopca, blisko jego wierzchołka, znajduje się ślad po dużym, płytkim wkopie, którego pochodzenie można wiązać z zachowanymi wśród miejscowej ludności wspomnieniami na temat wydobywania z kopca cegły.

Zachowane źródła historyczne nie zawierają niestety żadnych wzmianek na temat obiektu obronnego w Kątach Walichnowskich, a pozostałe po owym obiekcie grodzisko nie było badane i nie posiada określonej metryki archeologicznej.

Zdaniem L. Kajzera, forma i usytuowanie grodziska przemawiają za datowaniem go na wiek XV, w związku z czym można by uważać je za pozostałość obronnej siedziby rycerskiej Wieruszów. L. Kajzer nie wyklucza wprawdzie późniejszej, XVII lub XVIII-wiecznej metryki obiektu, ale uważa ją za mniej prawdopodobną.

Przekazy na temat wydobywania gruzu ceglanego z grodziska sugerują, że na szczycie kopca wznosiła się niegdyś murowana budowla, zapewne typu wieżowego. Obiekt jest silnie zadrzewiony, otoczony wysmukłymi olchami i porośnięty krzewami jeżyn i czeremchy, co znacznie utrudnia jego ogląd.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieruszowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. 62 783 11 88
fax. 62 783 11 88
pbpwieruszow@wp.pl
http://www.pbp-wieruszow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-14 23:49:17
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz