Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Kolonii Bolesławiec-Chróścin

Grodzisko w Kolonii Bolesławiec - Chróścin (gmina Bolesławiec, powiat wieruszowski) znajduje się w odległości około 1 km na południowy - zachód (SSW) od kościoła w Bolesławcu i około 300 ma na zachód od szosy Bolesławiec - Chróścin, w sąsiedztwie miejscowej bazy GS (tuż za ogrodzeniem bazy, po jej stronie zachodniej).

Grodzisko w Kolonii Bolesławiec jest obiektem typu wyżynnego, wyodrębnionym ze skraju wysokiej terasy nad doliną Prosny. Ma ono plan zbliżony do trójkąta równobocznego, którego podstawa jest usytuowana na osi północ - południe, równolegle do szosy Bolesławiec - Chróścin.

Wierzchołek trójkąta jest zwrócony w kierunku zachodnim, ku dolinie Prosny. Wzdłuż podstawy trójkąta ciągnie się wał ziemny, poprzedzony suchą fosą, oddzielającą grodzisko od wyżynnego zaplecza (fosa ta sąsiaduje z ogrodzeniem bazy GS). Również wzdłuż południowego ramienia trójkąta widoczne są zarysy płytkiej fosy. Północne ramię trójkąta jest usytuowane na skraju terasy nad doliną Prosny.

Pomiędzy zachodnim wierzchołkiem trójkąta a wałem biegnącym wzdłuż jego podstawy ciągnie się rozległy majdan wewnętrzny. Po stronie południowej i północnej majdan kończy się ostro zarysowaną krawędzią, wzdłuż której mogły niegdyś biec proste umocnienia w formie częstokołu. Poniżej tej krawędzi obszar wzniesienia został sztucznie oszkarpowany.

Po stronie północnej, poniżej zewnętrznej krawędzi majdanu, nad doliną Prosny, widoczny jest zarys sztucznie uformowanej, wąskiej terasy. Mogła tutaj ciągnąć się druga linia umocnień w formie częstokołu. Jeszcze niżej teren dość stromo opada ku mokradłom w dolinie Prosny.

Boki grodziska mają około 50 m długości. Wewnętrzny majdan grodziska jest usytuowany na wysokości około 2 m ponad dnem fos i około 5-7 m ponad dnem doliny Prosny. Wysokość wału dochodzi do około 1 m po stronie wewnętrznej i około 3 m ponad dnem fosy. Szerokość fosy po stronie wschodniej nie przekracza 5 m. Fosa po stronie południowej ma około 10 m szerokości.

W sąsiedztwie grodziska, po stronie południowej, w obrębie dawnej fosy, zachowały się skromne resztki istniejącego niegdyś w tym miejscu cmentarza żydowskiego (kilka przewróconych macew).

Grodzisko w Kolonii Bolesławiec może być pozostałością obiektu obronnego spełniającego funkcje pomocnicze w stosunku do oddalonego o niespełna 1 km (w linii powietrznej) zamku w Bolesławcu. Mogłoby ono także być pozostałością jednego z gródków, jakie zostały zbudowane przez wojska polskie w okresie oblężenia Bolesławca w latach 1391-1401 (podczas wojny przeciwko Władysławowi Opolczykowi). O budowie takich gródków pod Bolesławcem pisze w swojej kronice Jan Długosz.

Brak systematycznych badań archeologicznych nie pozwala niestety aktualnie na weryfikację tych hipotez.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieruszowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. 62 783 11 88
fax. 62 783 11 88
pbpwieruszow@wp.pl
http://www.pbp-wieruszow.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Bolesławcu
Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławcu

ul. Rynek 4
98-430 Bolesławiec
tel. 627 836 054
gok@boleslawiec.net.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-05-21 18:23:13
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz