Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Majkowicach

0
Grodzisko stożkowate w Majkowicach (gmina Ręczno, powiat piotrkowski) znajduje się wśród podmokłych łąk i pól w dolinie zalewowej Pilicy, w odległości około 1200 metrów na północny wschód od "zameczku" i około 400 m na południe od wschodniego skraju zabudowań wsi.

Majkowickie grodzisko ma postać centralnego kolistego kopca, otoczonego szeroką fosą i zewnętrznym wałem obwodowym. Wspomniany kopiec, o średnicy wynoszącej dołem około 20 metrów - jak wykazały badania - posiadał ciekawą konstrukcję wzmacniającą jego stoki. Tworzyły ją dwa rzędy skrzyń, rozmieszczonych koncentrycznie i obwiedzionych przypuszczalnie podwójnym częstokołem. Otaczająca kopiec fosa ma około 12 metrów szerokości.

Zewnętrzny wał obwodowy ma dołem około 10 metrów szerokości. Posadowiono go na warstwie gliny o wysokości około 0,3 metra i oblicowano nieznaną bliżej konstrukcją drewnianą, przypuszczalnie faszyną.

Grodzisko jest pozostałością obronnej siedziby rycerskiej, założonej w 1. połowie XIII w. i funkcjonującej do połowy XIV w., a zatem w czasach legendarnego Floriana Szarego. Otoczenie istniejącego tu niegdyś grodu odznaczało się naturalnymi walorami obronnymi. Jeszcze obecnie na polach łąkach wokół grodziska utrzymuje się woda, a w przeszłości teren ten musiał być jeszcze bardziej niedostępny.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Ręcznie
Gminna Biblioteka Publiczna w Ręcznie

ul. Piotrkowska 7
97-510 Ręczno
tel. 44 781 32 14
fax. 44 781 32 14
biblreczno@gmail.com
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-02 07:07:30
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz

fot. Piotr Sölle -1252616667
Majkowice
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1252616908
Majkowice
Ruiny zamku
fot. Piotr Sölle