Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Okopach

Pozostałości grodziska we wsi Okopy (gmina Sieradz, powiat sieradzki), leżą na niedużej wydmie, kilka kilometrów na połnocny-wschód od XIV-wiecznego grodziska w Witowie oraz na południowy-wschód od starej wsi Bobrowniki, w pobliżu lewego brzegu Warty.

W 1892 r. Towarzystwo Chłopów Pstrokonie odkupiło te ziemie od właściciela dóbr Pstrokonie, niejakiego Świniarskiego i sporządziło plan gruntów. Z owego planu wynikało, że jeszcze w 1892 r. grodzisko było zachowane w całości. Wtedy to grodzisko Okopy zostało podzielone między rodziny Gołębiowskich i Płaczków.

Niestety przez ok. 60 lat Ludwik Płaczek swoją część zniszczył, budując na tym miejscu gospodarstwo. Oryginał planu znajdował się jeszcze w 1957 r. w posiadaniu Stanisława Gołębiowskiego.

Odkrycia grodziska dokonał w 1929 r. Zdzisław Rajewski prowadząc z Akademickim Kołem Naukowym Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego badania powierzchniowe nad rzeką Wartą. W 1936 r. materiały z grodziska znalazły się również w Muzeum Archeologicznym w Warszawie, którego dyrektor Roman Jakimowicz utrzymywał kontakty ze wspomnianym Sawickim.

Jak wiadomo z listu Tymoteusza Sawickiego ówczesnego Konserwatora Województwa Łódzkiego, w 1936 r. z polecenia Starosty w Łasku wstrzymano rozbiórkę grodziska na budowę wałów przeciw-powodziowych. Niszczenie trwało jednak dalej, z grodziska wydobywano masę kamieni i węgla drzewnego.

W 1946 r. grodzisko penetrowali pracownicy Muzeum Archeologicznego w Łodzi, a w 1957 r. Janina Kamińska z Łodzi przeprowadziła tu, trwające 3 tygodnie badania wykopaliskowe. W dniu 15 października 1969 r. grodzisko wpisano do rejestru zabytków.

W wyniku badań archeologów sieradzkich Anny Kufel - Dzierzgowskiej i Marka Urbańskiego, przeprowadzonych w 1983 r. ustalono, że na północ od grodziska istniało podgrodzie. Sam gród był jednoczłonowy otoczony wysokim wałem z dwiema przerwami. Cokół wału miał szerokość 10 m.

Wał budowano metodą izbicową czyli ustawiano obok siebie skrzynie drewniane łączone na zrąb i wypełniano je ziemią i kamieniami. Taki sposób budowy wałów wykształcił się pod koniec X w. i jest charakterystyczny dla monarchii wczesnopiastowskiej, kiedy budowano grody pierścieniowe.

Datowanie to potwierdzają znaleziska odkryte w obrębie grodziska, w postaci ceramiki ręcznie lepionej i silnie obtaczanej na kole garncarskim, pochodzące z X-XIII stulecia.

Gród najpewniej bronił przeprawy przez Wartę w kierunku Pstrokoni. Zachowane do dziś wsie: Pstrokonie, Zamoście, Woźniki miały charakter służebny wobec tego grodu. Dotychczasowe badania skłaniają się do opinii, że Okopy były najprawdopodobniej wiejską posiadłością ostatnich Piastów brzesko - kujawskich i łęczyckich.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-10 09:57:37
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz