Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Tumie

Na terenie wsi Tum (gmina Góra Świętej Małgorzaty, powiat łęczycki), w odległości 300 metrów na południowy-zachód od romańskiej kolegiaty w Tumie,znajdują się pozostałości grodziska pierścieniowatego zwanego "Szwedzką Górą", zamieszkanego od VI do XII stulecia.

Istniejący tu niegdyś gród założono na planie owalu, pośród łąk o charakterze moczarów, na lewym brzegu rzeki Bzury, która wówczas płynęła innym korytem - tuż obok kolegiaty. Gród ten był otoczony potrójnym pierścieniem wałów obronnych i fos. Potężny wał centralny, sięgający jeszcze dzisiaj 5 metrów wysokości oraz wały zewnętrzne stanowiły o doskonałych walorach obronnych tego miejsca.

Badania archeologiczne prowadzone w obrębie i w sąsiedztwie grodziska wykazały, że istniejący tu niegdyś gród był kilkakrotnie przebudowywany. Stwierdzono co najmniej trzy fazy jego przebudowy przypadające na VI, VIII i XII stulecie. Na dziedzińcu dawnego grodu odkryto dwie studnie, a wzdłuż wału ślady dawnych domostw. Odkryto tu również skarb ozdób i monet srebrnych, datowany na X stulecie.

Teren grodziska został w 1936 r. wykupiony z rąk prywatnych przez Muzeum Etnograficzne w Łodzi i Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Ludoznawczemi i Archeologicznemi. W pobliżu grodziska i kolegiaty w Tumie odkryto również cmentarzysko szkieletowe z XIII stulecia.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej Miasta i Gminy Łęczyca

Plac Kościuszki 33 / 18. Stycznia 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 11
tel. 510 104 937
fax. 24 721 03 11
promocja@leczyca.info.pl
http://www.leczyca.info.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-02 16:50:51
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz