Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko "Anielska Góra" w Rawie Mazowieckiej

Wczesnośredniowieczne grodzisko stożkowate w Rawie Mazowieckiej znajduje się około 1.8 kilometra na południowy wschód od rynku, na skraju miasta, na cyplu wzniesienia pośród łąk, pomiędzy drogami do Inowłodza i Głuchówka.

Pozostałością dawnego grodu jest tu wysoki na 11 metrów, ścięty stożek na planie zbliżonym do kwadratu, otoczony częściowo zachowanym pierścieniem fos i wałów zewnętrznych o wysokości do 4 metrów. Wejście do dawnego grodu znajdowało się od strony północnej. Dawne podgrodzie otoczone słabo zachowanym wałem obronnym i zewnętrzną fosą znajdowało się od strony wschodniej.

Rawskie grodzisko nazywane bywa "Anielską Górą" lub "Szwedzkim Okopem". Malowniczość tego miejsca od dawna przyciągała tu miłośników turystyki i krajoznawstwa. Grodzisko bywa celem świątecznych spacerów mieszkańców Rawy Mazowieckiej.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

ul. T. Kościuszki 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 29 38
tel. 513 006 516
fax. 46 814 46 31
pit@powiatrawski.pl
http://www.powiatrawski.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-11-22 10:52:49
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz

fot. Piotr Sölle -1275292103
Rawa Mazowiecka
Ratusz miejski
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1275292788
Rawa Mazowiecka
Zamek Książąt Mazowieckich
fot. Piotr Sölle

fot. archiwum ROTWŁ  -1275427072
Rawa Mazowiecka
fot. archiwum ROTWŁ