Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Starej Rawie

0
Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate w Starej Rawie (gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki ziemski) położone jest około 1 kilometra na południowy wschód od kościoła, tuż za wsią, 300 metrów od koryta rzeki Rawki, w pobliżu strumienia będącego jej lewym dopływem.

Pozostałość dawnego grodu ma tu kształt ściętego stożka o wysokości do 6 metrów o stromych zboczach i otoczone jest częściowo zachowaną fosą o szerokości 3 metrów oraz słabo czytelnym, zniwelowanym dziś wałem dookolnym. Od strony południowej fosa jest zasypana. Miejscowi nazywają grodzisko "Łysą Górą".
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Skierniewicach

ul. Reymonta 33
Skierniewice
tel. 46 833 24 12
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-09-08 03:29:47
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz