Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Wyszanowie

Grodzisko stożkowate w Wyszanowie (gmina Wieruszów, powiat wieruszowski) znajduje się wśród łąk w dolinie zalewowej Prosny, w odległości około 700 m na północny wschód od kościoła w Wyszanowie, około 800 ma na północ od szosy z Wyszanowa do Kolonii Osiek i około 360 m na zachód od koryta Prosny. W pobliże grodziska prowadzi polna droga, odchodząca od szosy w kierunku północnym.

Grodzisko w Wyszanowie jest pozostałością średniowiecznej warowni typu nizinnego, założonej na suchej kępie wśród mokradeł w dolinie Prosny. Otaczające niegdyś warownię mokradła i rozlewiska zachowały się częściowo do dzisiaj, pomimo przeprowadzonej tu melioracji łąk.

Teren grodziska znajduje się pod uprawą, czego konsekwencją jest daleko posunięta niwelacja pozostałości założenia obronnego. Mimo to, w dalszym ciągu dobrze widoczne są zarysy centralnego kopca na planie owalnym, wznoszącego się na wysokość około 4 m ponad poziom otaczających grodzisko łąk. Kopiec ma wymiary 50 x 41 m u podstawy i około 21 m średnicy w górnej części.

Widoczne są również zarysy zewnętrznego wału obwodowego, otaczające po stronie północnej rozleglejszy obszar, stanowiący zapewne w przeszłości wewnętrzny majdan założenia obronnego. Po stronie zachodniej - u stóp kopca - widoczne są ślady rowu, spełniającego przypuszczalnie rolę fosy.

Wyszanowskie grodzisko zwane jest przez miejscowych "Armencką Górą, "Łysą Górą" lub "Kośmidrem". Według lokalnej tradycji, istniejąca tu niegdyś warownia stanowiła siedzibę rycerzy - rozbójników z rodu Kośmidrów.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieruszowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. 62 783 11 88
fax. 62 783 11 88
pbpwieruszow@wp.pl
http://www.pbp-wieruszow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-03-01 02:41:53
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz