Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Grodzisko w Żarnowie

0
Wczesnośredniowieczne grodzisko w Żarnowie (gmina w miejscu, powiat opoczyński) leży w północnej części dawnego miasteczka w widłach, jakie tworzy płynąca w pobliżu rzeka Wąglanka i droga do Sulejowa.

Miejsce to, zwane przez mieszkańców Żarnowa "Szwedzką Górą" to imponująca jeszcze dziś pozostałość po dużym grodzisku stożkowatym z XII-XIII stulecia, częściowo zniszczona i odkształcona przez rabunkową eksploatację żwiru. Na szczycie grodziska stoi wiejska kapliczka.

Od strony południowej do grodziska przylega obszar dawnego podgrodzia, w obrębie którego stoi romański kościół w Żarnowie, datowany na początek XII stulecia, a stanowiący dziś poprzeczną nawę neogotyckiej świątyni wzniesionej w początkach XX wieku.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Żarnowie
Gminne Centrum Informacji w Żarnowie

ul. Opoczyńska 5
26-330 Żarnów
tel. 447 577 007
gcizarnow@o2.pl
http://www.zarnow.infocentrum.com.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-03-28 04:43:53
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Adam Jaśkiewicz -1251869548
Żarnów
Grodzisko "Szwedzka Góra"
fot. Adam Jaśkiewicz

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959513
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1248959675
Konopnica
Grodzisko "Zamczysko"
fot. Zbigniew Bereszyński

fot. Zbigniew Bereszyński -1251278379
Kuźnica Skakawska
Grodzisko "Arsonium"
fot. Zbigniew Bereszyński