Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.

0
Klasztor oo. Bernardynów Piotrkowie Trybunalskim został erygowany w 1624 roku z inicjatywy i fundacji rodu Starczewskich. Budowle wzniesiono poza murami ówczesnego miasta, na tzw. Łysej Górce będącej własnością mieszczan piotrkowskich.

W 1657 roku, w trakcie potopu szwedzkiego, podczas oblężenia Piotrkowa przez wojska Karola Gustawa klasztor Bernardynów został zrabowany i poważnie uszkodzony.

Dziś na wczesnobarokowy zespół klasztorny oo. Bernardynów w Piotrkowie składają się:

- kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej i św. Krzyża, wzniesiony w XVII stuleciu. Jest to budowla murowana, jednonawowa, podparta skarpami, z prezbiterium zwróconym na północ i zamkniętym półkoliście. Dwuspadowy dach wieńczy wieżyczka na sygnaturkę.

Świątynia posiada dużą, czworoboczną wieżę nakrytą barokowym hełmem z zegarem. W ściany wieży wmurowano epitafia sięgające czasów budowy świątyni. W północnej ścianie znajduje się epitafium Marianny Łubieńskiej z 1649 r,, przeniesione tu prawdopodobnie z kościoła Franciszkanów, we wschodniej - epitafium Benedykta Starczewskiego z 1637 r. W dolnej kondygnacji wieży znajduje się główne wejście do kościoła. Prowadzi ono przez kruchtę, w której znajduje się drewniany krucyfiks z końca XVIII stulecia.

Ściany nawy rozczłonkowują zdwojone pilastry a prezbiterium oddziela od nawy tęcza o półkolistym łuku. Świątynię nakrywa sklepienie kolebkowe z lunetami, które pokrywa współczesna polichromia. We wnętrzu znajduje się 7 późnobarokowych ołtarzy wykonanych w latach 1750 - 60, niektóre z nich mają dekorację rokokową. Ołtarz główny pochodzi z 1758 r., w jego centralnym punkcie znajduje się krucyfiks z 1646 r. a po bokach pośród kolumn umieszczono rzeźby Mojżesza i św. Pawła.

W ołtarzach bocznych warto zwrócić uwagę m.in. na: obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkirm z XVII stulecia oraz św. Anny Samotrzeć - barokowe, z sukienkami z blachy posrebrzanej pochodzącymi z przełomu XVII i XVIII w.; obrazy św. Franciszka, św. Barbary oraz św. Antoniego, z XIX i XX stulecia. W świątyni znajdują się również: rokokowa ambona i chór muzyczny z XVIII w. oraz epitafium stolnika sieradzkiego Turskiego, zmarłego w 1737 r., zdobione wierszowanym tekstem.

Wejście do zakrystii prowadzi przez kamienny portal z kartuszem i stare dębowe drzwi obite żelazną kratą, wykonane w 1668 r. W kartuszu umieszczono herb Starczewskich - Nałęcz, w drzwiach zwraca uwagę stary trójryglowy zamek zdobiony sceną walki amazonki ze smokiem. We wnętrzu zakrystii natomiast znajdują się intarsjowane szafy - komody, wykonane w 1751 r. przez Jakuba z Prus.

- budynek klasztoru - od zachodu do kościoła przylega dwukondygnacyjny, murowany budynek klasztorny, wzniesiony na planie czworoboku z wirydarzem pośrodku. Elewacje klasztoru wskutek wielokrotnych remontów utraciły pierwotny charakter. Pd strony północnej, obok wejścia do klasztoru znajduje się również boczne wejście do kościoła. W pomieszczeniach klasztornych na uwagę zasługują kolebkowe sklepienia i płaskiej stropy a w jednej z sal strop kasetonowy.

- barokowa brama ozdobiona figurami bernardynów jest głównym elementem ogrodzenia kościoła, wzniesionego w 1735 r. wg projektu tutejszego zakonnika Wenecjusza Pensa. Na uwagę zasługuje, zachowana jedynie w niewielkim fragmencie cenna kuta krata żelazna, odtworzona w całości XIX w. i w 1917 r.

Na przykościelnym cmentarzu stoi figura Matki Boskiej z 1779 r., nagrobek Jana Karola Hildebrandta z 1827 r. oraz kolumna z figurą św. Antoniego z 1856 r., przeniesiona tu sprzed bramy ogrodzenia.

Do Bernardynów należał również ogród, zlokalizowany już poza murami klasztoru. Po likwidacji klasztoru stał się on ogrodem publicznym, miejscem spotkań, zabaw i koncertów dla mieszkańców miasta.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Marta Janik

Ostatnia aktualizacja: 2015-05-12 03:40:16
Zmodyfikowane przez: Marta Janik

Warto zobaczyć

Jak spędzić czas?

Muzea i skanseny

Gdzie spać? [6] - Baza noclegowa kategoryzowana

Gdzie zjeść? [34]

Restauracje

Piotrków Trybunalski - Restauracja Agat
Piotrków Trybunalski - Restauracja Alicante
Piotrków Trybunalski - Restauracja Dworek
Piotrków Trybunalski - Restauracja Gospoda
Piotrków Trybunalski - Restauracja Klub Odlot
Piotrków Trybunalski - Restauracja Krochmal
Piotrków Trybunalski - Restauracja Leśna
Piotrków Trybunalski - Restauracja Pod Kasztanami
Piotrków Trybunalski - Restauracja Relax
Piotrków Trybunalski - Restauracja Rendez Vous
Piotrków Trybunalski - Restauracja Trybunalska
Piotrków Trybunalski - Restauracja Va Banque

Karczmy

Piotrków Trybunalski - Karczma Pod Dobrym Aniołem

Bistro

Piotrków Trybunalski - Zielona Oliwka Bistro Cafe

Bary

Bar Orientalny 'SAI-GON'
Piotrków Trybunalski - Bar "10"
Piotrków Trybunalski - Bar Bistro Adria
Piotrków Trybunalski - Bar Capito
Piotrków Trybunalski - Bar Pod Różą
Piotrków Trybunalski - Bar Restaurant Cafe Pausa
Piotrków Trybunalski - Bar Skorpion
Piotrków Trybunalski - Bar U Karoliny
Piotrków Trybunalski - Bar Zen Kuchnia Orientalna
Piotrków Trybunalski - Stołówka Uniwersytecka

Pizzerie

Piotrków Trybunalski - Pizzeria Calabria
Piotrków Trybunalski - Pizzeria Da Grasso
Piotrków Trybunalski - Pizzeria Esposito
Piotrków Trybunalski - Pizzeria Jedynka
Piotrków Trybunalski - Pizzeria Tina
Piotrków Trybunalski - Pizzeria Tina

Fast Foody

Piotrków Trybunalski - Bar McDonald"s

Kawiarnie

Piotrków Trybunalski - Kawiarnia Aplauz
Piotrków Trybunalski - Kawiarnia Teatralna

Puby

Piotrków Trybunalski - SKY PUB

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim -1478781444
Zespół klasztoru oo. Dominikanów w Piotrkowie Trybunalskim
fot. archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunlskim