Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Radomsku

Pierwotna świątynia franciszkańska w Radomsku, ufundowana prawdopodobnie przez Leszka Czarnego uległa zniszczeniu, zapewne w początkach XIV stulecia. W jej miejscu, w 1328 r., dzięki Władysławowi Łokietkowi, wzniesiono prezbiterium obecnego kościoła. Liczne pożary i wojny sprawiły, że od połowy XV w. przez ok. 80 lat świątynia pozbawiona była opieki zakonników, którzy w tym czasie przebywali w pobliskiej Brzeźnicy.

Dopiero za sprawą królowej Bony w 1543 r. franciszkanie powrócili z Brzeźnicy do Radomska. Królowa ufundowała wówczas nawę kościoła. Pierwotny kształt nawy nie dotrwał jednak do dnia dzisiejszego. gdyż w 1641 r. po pożarze, który zniszczył miasto, dokonano przebudowy świątyni.

W dniu 1 listopada 1728 r. położono kamień węgielny pod nowy murowany klasztor, który ukończono w 1737 r. Efektem budowy był trzyskrzydłowy, kryty gontem budynek. Wówczas też kościół zyskał wieżę, górującą nad bryłą świątyni i klasztorem. Pośrodku dachu wybudowano umieszczono wieżyczkę, krytą takim samym hełmem jak duża wieża. Umieszczono w niej sygnaturkę. W 1843. drewnianą dotąd podłogę zamieniono na posadzkę z ciosanego kamienia.

Z kolei w dn. 8 września 1818 r. spłonął dach klasztoru. Wyremontowany w 1828 czekał na gruntowną naprawę aż do końca lat 70-tych XX w., kiedy zmieniono pokrycie dachowe zastępując gonty blachą miedzianą, wzmocniono pękające mury, więźbę dachu kościoła i sygnaturki.

W wystroju wnętrz kościelnych dominuje styl barokowy. Uwagę przykuwa bogactwo złoceń, mnogość postaci małych aniołków, ażurowe rzeźby o kształtach spiral, muszli, małżowin oraz liczne motywy roślinne.

Wszystkie 5 kościelnych ołtarzy, stalle, ambona i konfesjonał pochodzą również z czasów baroku, z drugiej połowy XVIII wieku. Wśród nich jedynie ołtarz główny, wykonany ze szczególnym przepychem, jest zabytkiem XVII-wiecznym. We wnęce, w centralnej części ołtarza umieszczono XVIII wieczną rzeźbę Chrystusa na krzyżu, pod którym znajdują się złote skały, symbolizujące Golgotę.

Poniżej znajduje się mensa sarkofagowa, zdobiona umieszczonym centralnie kartuszem z inicjałami Chrystusa IHS. Na mensie stoi złocone tabernakulum "pięknej snycerskiej roboty (...), wsparte na wysokim wybrzuszonym cokole. Powyżej półkolista nisza, ujęta wolutami, z podwieszoną u góry kotarą, zwieńczona falistym gzymsem. Na tabernakulum, pomiędzy siedzącymi na rogach aniołkami i płonącymi wazami znajduje się rzeźba leżącego baranka z chorągwią na tle glorii z płomieniami."

Po bokach wnęki głównej z ukrzyżowanym Chrystusem umieszczono w równych odstępach 6 złotych kolumn, po trzy z każdej strony. Na wysuniętych podstawach stoją naturalnej wielkości posągi czterech ewangelistów. Nieregularny gzyms nad wnęką główną wyrównuje się tworząc płaskie tło dla srebrnego kartusza z napisem "Soli Deo honor et gloria" - Samemu Bogu cześć i chwała.

Na wieńczącym ołtarz łamanym gzymsie umieszczono w narożnikach postacie zasłużonych dla kościoła katolickiego: papieża i teologa św. Grzegorza Wielkiego i św. Augustyna a także - dokładnie po środku w towarzystwie dwóch dużych aniołów i kilku małych putt - srebrną gołębicę ponad którą znajduje się rzeźba Boga Ojca.

Cztery boczne ołtarze świątyni nie mają tak monumentalnego charakteru jak ołtarz główny. Każdy z nich jest jednokondygnacyjny, ozdobiony złotymi motywami rzeźbiarskimi muszli i wolut. Nad niszami głównymi znajdują się zdobne kartusze z symbolami odwołującymi się do patrona ołtarza.
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-04-24 19:23:13
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)