Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Jezuitów w Rawie Mazowieckiej

Późnobarokowy zespół kościelno - klasztorny oo. Jezuitów w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowany jest w zachodniej pierzei rawskiego rynku.

Na zespół składają się: kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1693 - 1730 w stylu tzw. baroku jezuickiego, z fundacji ówczesnego biskupa kujawskiego Pawła Wołuckiego; a ponadto klasycystyczna, dwukondygnacyjna dzwonnica oraz budynek dawnego kolegium jezuickiego ufundowanego przez braci Wołuckich w 1613 r.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. to trójnawowa budowla stojąca w zachodniej pierzei rawskiego rynku. Główną nawę nakrywa sklepienie kolebkowe. Nad wejściem znajduje się barokowy chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach.

Na wyposażenie wnętrza świątyni składa się m.in. siedem ołtarzy, w tym barokowy ołtarz główny z 1. poł. XVIII w., z rzeźbami świętych i klasycystycznym tabernakulum z końca XVIII stulecia. Szczególną uwagę przykuwa gotycka chrzcielnica z brązu, wykonana w końcu XIV w., o kształcie dzwonu wspartego na czterech zwierzęcych łapach. W świątyni znajdują się również interesujące naczynia liturgiczne, ornaty sprzed 300 lat oraz pas słucki z XVIII w.

Do świątyni przylega dwukondygnacyjna, klasycystyczna dzwonnica, która w XIX w. groziła zawaleniem, ale wówczas wykonano niezbędny remont, co uratowało ją przed zniszczeniem.

Jezuici spełniali w Rawie rolę ważnego ośrodka oświatowego i kulturalnego, prowadzili szkołę i posiadali bogatą biblioteką. W czasie rokoszu Lubomirskiego kolegium jezuickie gościło króla Jana Kazimierza. Wychowankiem rawskich jezuitów był znany polski poeta i pamiętnikarz epoki sarmatyzmu Jan Chryzostom Pasek.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

ul. T. Kościuszki 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 29 38
tel. 513 006 516
fax. 46 814 46 31
pit@powiatrawski.pl
http://www.powiatrawski.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-02-28 02:52:07
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)