Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

Na zespół klasztorny oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej składają się: późnobarokowa świątynia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiona w 1790 r. oraz budynek klasztoru z 1. ćw. XIX stulecia.

Kościół oo. Pasjonistów to orientowana, jednonawowa budowla, na którą składają się: prostokątna nawa i nieco węższe prezbiterium zamknięte wielobocznie. Elewację zachodnią urozmaica kwadratowy ryzalit z kruchtą w przyziemiu i niską nadbudówką. Do prezbiterium (od strony północnej) przylegają: prostokątna zakrystia i kruchta. Nad tą ostatnią znajduje się oratorium połączone z klasztorem korytarzem wspartym na spłaszczonej arkadzie.

Elewacje świątyni zdobi profilowane belkowanie a narożniki zachodniej elewacji nawy i ryzalitu - pilastry. W zachodniej ścianie znajdują się kamienne portale. Nawa i prezbiterium zwieńczone są sklepieniem kolebkowym z lunetami. Sklepienie nawy oparte jest na przyściennych filarach i ozdobione dekoracją stiukową. Chór muzyczny wsparto na trzech filarowych arkadach.

We wnętrzu świątyni na szczególną uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny z 2 poł. XVIII stulecia z zabytkowym obrazem Matki Boskiej Pocieszenia zdobionym złotymi sukniami i koronami, rzeźbami świętych i płaskorzeźbą Boga Ojca. Ponadto znajdują się tu dwa późnorenesansowe ołtarze boczne z 1 poł. XVII w. przyozdobione rzeźbami, drewniane barokowe konfesjonały w stylu włoskiego baroku, pieta oraz obraz św. Moniki.

Do świątyni przylega piętrowy budynek dawnego klasztoru Augustianów, użytkowany obecnie przez ojców Pasjonistów. Klasztor ten wzniesiono ok. 1820 r., dziś jest to budowla pozbawiona wyraźnych cech stylowych.

Corocznie w oktawę Bożego Ciała w rawskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny układane są dywany kwiatowe. Zwyczaj ten kultywowany jest od kilkunastu lat.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Rawie Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

ul. T. Kościuszki 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814 29 38
tel. 513 006 516
fax. 46 814 46 31
pit@powiatrawski.pl
http://www.powiatrawski.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-18 16:10:51
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)