Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Paulinów w Wieruszowie

0
Potwierdzone wzmiankami źródłowymi początki zespołu klasztornego Paulinów w Wieruszowie sięgają 1401 roku. Jest jednak wielce prawdopodobne, że początki tego klasztoru są starsze niż podają to średniowieczne dokumenty.

Według dokumentu z 1401 r. klasztor wieruszowski powstał z fundacji Bernarda Wierusza, przyjaciela i stronnika księcia Władysława Opolczyka, aktywnie wspierającego go w walce z królem polskim Władysławem Jagiełłą.

Pierwotny zespół klasztorny był drewniany. Klasztor i kościół spłonęły podczas wielkiego pożaru miasta w 1612 r.

Na zespół dawnego klasztoru Paulinów w Wieruszowie składają się:
• kościół pw. św. Ducha - budowę tej jednonawowej, murowanej świątyni, wzniesionej w stylu barokowym ukończono w 1676 r. Od frontu zwraca uwagę trójosiowa fasada ze szczytem pomiędzy dwiema wieżami, rozczłonkowana pilastrami i z portalem. Do nawy przylegają dwie kaplice tworzące rodzaj transeptu. Warto wiedzieć, iż jest to już 3-cia z kolei świątynia oo. Paulinów w Wieruszowie - pierwotną ufundował bowiem Bernard Wierusz, już w 1401 r.

Na wyposażenie wnętrza świątyni składa się m.in. zespół dziewięciu, rzeźbionych w drewnie, pomalowanych na czarno ołtarzy z drugiej połowy XVII w., bogatych stalli barokowych z 1682 r. z malowidłami świętych paulińskich oraz rokokowy prospekt organowy.

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest słynący łaskami obraz Pana Jezusa Pięciorańskiego (od 5-ciu ran), zwany też obrazem Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie jedyny zabytek sztuki gotyckiej zachowany do dnia dzisiejszego na terenie Wieruszowa.

Szczególnie godny uwagi jest płaskorzeźbiony portret fundatora wieruszowskiego klasztoru Bernarda Wierusza, przyozdobiony tarczą herbową i datą 1632...

• dawny klasztor oo. Paulinów wzniesiono równolegle ze świątynią. Jest to dwukondygnacyjna budowla na planie prostokąta z centralnie umieszczonym wirydarzem, dwutraktowym układem wnętrza i czterospadowym dachem.

Wzniesiono ją w 1676 r. w miejscu pierwotnego, drewnianego klasztoru ufundowanego wraz z kościołem przez właściciela Wieruszowa Bernarda Wierusza w 1401 r. a który to klasztor spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1612 r.

W klasztorze znajduje się tablica pamiątkowa odsłonięta w 1973 r., w 300 - letnią rocznicę śmierci ks. Augustyna Kordeckiego, przeora zakonu Paulinów, który wsławił się podczas obrony Częstochowy w czasach potopu szwedzkiego a w dniu 23 marca 1673 r. zmarł właśnie w wieruszowskim klasztorze. Inna tablica upamiętnia rok 1401 - datę przybycia oo. Paulinów do Wieruszowa

W pobliżu zespołu klasztornego oo. Paulinów, przy ul. Cmentarnej znajduje się cmentarz parafii św. Ducha, na którym pośród licznych zabytkowych nagrobków odnaleźć można grobowiec Ojców Paulinów. Znajdują się w nim prochy zakonników, przeniesione przez hitlerowców z krypty pod prezbiterium kościoła pw. św. Ducha.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieruszowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. 62 783 11 88
fax. 62 783 11 88
pbpwieruszow@wp.pl
http://www.pbp-wieruszow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-12 08:15:20
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)