Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Norbertanów w Witowie

Na zespół klasztoru Norbertanów w Witowie (gmina Sulejów, powiat piotrkowski) składają się:

• kościół (obecnie parafialny) - murowany, trzynawowy, bazylikowy z dwiema wieżami. Świątynię tą wzniesiono w 1. poł. XIII wieku , rozbudowano w 1677 r. i wielokrotnie przebudowywano m.in. w 1. poł. XVIII stulecia oraz w 1902 r. kiedy podwyższono wieże. Kościół posiada sklepienia kolebkowe z lunetami, ściany podzielone pilastrami. Nawa główna połączona jest arkadami z nawami bocznymi.

We wnętrzu świątyni dominuje wystrój rokokowy. Zachowały się rokokowe stalle, konfesjonały, ażurowe rzeźbione drzwi do kaplicy oraz szafy i komody w zakrystii, pochodzące z XVIII stulecia. Zachowała się bogata dekoracja i wyposażenie wnętrza, w tym późnobarokowe dekoracje stiukowe, wykonane przez znanego śląskiego rzeźbiarza Franciszka Urbańskiego w połowie XVIII stulecia.
• budynek dawnego klasztoru - wzniesiony w tym samym czasie co kościół, wielokrotnie przebudowywany. Do dnia dzisiejszego zachowało się jedno skrzydło, które od kasaty klasztoru w 1819 r. mieści przykościelną plebanię.
• wieża obronna z bramą wjazdową - gotycko - renesansowa, wzniesiona ok. 1470 r., nadbudowana w 1. poł. XIX w. a wchodząca niegdyś w skład dawnych obwarowań klasztornych. W wieży zachowały się późnogotyckie odrzwia z XVI stulecia.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-27 04:19:28
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)