Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół klasztoru oo. Dominikanów w Gidlach

Zespół klasztorny oo. Dominikanów w Gidlach (gmina w miejscu, powiat radomszczański) został wzniesiony w latach 1640 - 1655 i konsekrowany rok później - w 1656 roku. Świątynia wchodząca w skład kompleksu ma wiele cech charakterystycznych dla wczesnego baroku. Jest to obiekt murowany, orientowany, trójnawowy, posiada transept i formę bazyliki.

We wnętrzu kościoła znajduje się bogato zdobiony rokokowy ołtarz główny z 1796 roku oraz - również barokowe - ołtarze boczne z pierwszej połowy XVIII wieku.

W centralnym punkcie ołtarza ustawionego w kaplicy Matki Boskiej Gidelskiej, pochodzącego z 1651 roku, umieszczono figurkę Matki Boskiej Gidelskiej. Boki ołtarza zdobią kolumny i rzeźby. Złocone tabernakulum wykonane zostało w XVIII stuleciu.

Na terenie klasztoru Dominikanów działają: niewielkie muzeum i przyklasztorna biblioteka. Biblioteka założona została w 1624 roku. Zawiera kilka tysięcy woluminów. Muzeum natomiast powstało w 1950 roku. Eksponowane są w nim zabytki sztuki sakralnej i regionalnej.

W klasztorze znajdują się również dwa zabytkowe stoły dębowe wykonane specjalnie z okazji wizyty Jana Sobieskiego podążającego do Wiednia.
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-06-19 19:28:26
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)