Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Młyn wodny w Nowych Kozubach

0
Zabytkowy wodny młyn zbożowy w Nowych Kozubach (gmina Sędziejowice, powiat łaski) stoi na na lewym brzegu rzeki Grabi. przy drodze z Kozub do Podul, ok. 1 km. na zachód od szosy z Łasku do Widawy. Dziś młyn ten posiada napęd elektryczny. Obok niego pracuje mała elektrownia wodna.

Już od dawna w miejscu tym pracowały młyny. Przedostatni był drewnianym, parterowym budynkiem, którego mechanizmy napędzało podsiębierne koło wodne. Został zniszczony przez powódź w drugiej dekadzie XX wieku a w jego miejsce - w 1920 r. - postawiono obecny młyn.

Na początku młyn ten napędzany był, tak jak poprzedni - kołem wodnym. Wyposażony był w dwie pary kamieni młyńskich tzw. "francuskich" oraz perlak, jagielnik i żubrownik. Dziennie mógł przerobić ok. 1 tony zboża. W latach 30 rozpoczęto jego modernizację - zamontowano wówczas nowocześniejszy napęd czyli turbinę oraz zastąpiono jedną parę kamieni młyńskich metalowymi walcami.

Po wojnie młyn krótko pracował - w 1947 r. zlikwidowano kolejną parę kamieni - po czym w latach 1949 - 56 stał zamknięty. Gdy ponownie go uruchomiono, napędzał go już silnik elektryczny. W 1966 r. młyn przeszedł gruntowny remont i pracuje do dziś.

W latach 90. rozpoczęto odbudowę mocno zniszczonych przez czas i niekonserwowanych od wielu lat, urzadzeń piętrzących wodę. Ponownie woda zakręciła turbinę w 1992 r. Zastosowano używany od lat międzywojennych - wówczas nowoczesny a dziś wiadomo że również - optymalnie ekonomiczny tzw. system Francisa.

System ten polega na wykorzystaniu energii wody płynącej przez specjalny otwór (u ktorego wlotu wmontowana jest turbina), którym następuje wyrównywanie różnicy poziomów między spiętrzoną wodą powyżej młyna a korytem rzeki. Prędkość obrotów turbiny zależy od siły przepływu wody i może dochodzić do 100 na minutę.

Powyżej turbiny znajduje się koło zamachowe, połaczone pasem z generatorem prądu. Generator ten wytwarza prąd o mocy 33 kW, a jego wał obraca się z prędkością 750 razy na minutę. Ilość wyprodukowanego prądu zależy od siły przepływającej wody. Moc elektrowni w Kozubach wynosi od 20 do 30 kW. Zarówno elektrownia jak i młyn są własnością prywatną, istnieje możliwość ich zwiedzenia po wczesniejszym uzgodnieniu z właścicielem.

Młyn w Kozubach jest jedną z atrakcji znakowanego na żółto Szlaku Młynów nad Grabią, wiodącego wzdłuż tej rzeki z Kolumny do Widawy.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łasku

Pl. Lotników Łaskich 1
98-100 Łask
tel. 436 753 776
fax. 436 770 578
pttklask@ex2.pl
http://www.pttklask.ex2.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-09 05:46:43
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1251279302
Kamionka - Krupka
Drewniany młyn wodny
nad rzeką Prosną
fot. Piotr Sölle

fot. Bartek Bijak -1251368050
Chynów
Drewniany młyn wodny
fot. Bartek Bijak

fot. Tomasz Szwagrzak -1251454715
Ldzań - Talar
Zespół drewnianych młynów
wodnych nad rzeką Grabią
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Piotr Rzeńca -1251485230
Zborów
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Rzeńca

fot. Piotr Rzeńca -1251485475
Zborów
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Rzeńca

fot. Tomasz Dronka -1251887006
Brzeski
Młyn wodny "Krzywda"
na rzece Grabia
fot. Tomasz Dronka

fot. Piotr Sölle -1251890026
Kępowizna
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251893337
Kochlew
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Sölle