Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Dawne młyny wodne w Łasku

0
Dawny młyn wodny zbożowy "Utrata" w Łasku stał około 400 metrów na północ od mostu przy drodze Łask - Zduńska Wola, po prawej stronie starego koryta Grabi. W miejscu tym młyny wodne lokalizowano od bardzo dawna, prawdopodobnie już od XVI w.

Na początku XIX stulecia stał tu parterowy drewniany młyn, kryty słomianym dachem z częścią produkcyjną usytuowaną na palach nad nurtem Grabi. Jego następcą był również drewniany, jednopiętrowy młyn kryty gontem i napędzany kołem wodnym.

Ostatni młyn wybudowano tu w 1910 r. Był on murowany i jako pierwszy na Grabi posiadal od samego początku turbinę elektryczną. Zboże męłły tu dwie pary kamieni francuskich, pracował również żubrownik i śrutownik.

W 1925 r. kamienie zastąpiono dwoma parami walców a w 1935 r. zastosowano napęd spalinowy (silnik Diesla), by młyn mógł pracować wówczas, gdy stan wody Grabi był zbyt niski. Młyn w tych czasach przerabiał do 3 ton zboża dziennie.

Po II wojnie światowej młyn został upaństwowiony. Przeprowadzono wówczas poważną modernizację. Zainstalowano m.in. nowoczesne urządzenia czyszczące. W 1948 r. kamienny śrutownik zastąpiono walcowym.

Kiedy w 1952 r. zakończono regulację Grabi w obrębie Łasku, rzeka popłynęła nowym korytem (częściowo wykorzystując dawną Pisię, która od tego czasu przestała istnieć jako odrębna rzeka). Fragment Grabi przy którym był młyn, stał się "starorzeczem". Wówczas w młynie uruchomiono silnik elektryczny.

Młyn "Utrata" pracował do lat 70. XX wieku. Wówczas został zamknięty, maszyny sprzedano, a budynek gruntownie przebudowano (zachowała sie tylko jego bryła) . Dziś mieści sie w nim garbarnia. Z dawnych urządzeń wodnych pozostały jedynie fragmenty betonowych śluz i pozostałości stawów.

Drewniany budynek Nowego Młyna zwanego też Młynem Łaszkiewicza Łasku znajduje się przy odnodze Grabi. Dotrzeć tu można wyłożoną szlaką drogą odchodzącą od szosy Łask - Pabianice, w połowie odległości między Łaskiem a Kolumną mijając mostek na rzece Pisi.

Młyny należące do tzw. dóbr łaskich lokalizowano w tym miejscu od bardzo dawna. W połowie XIX w. stał tu poruszany kołem podsiębiernym młyn wyposażony w dwie pary kamieni, żubrownik, jagielnik i perlak. Młyn ten spłonął w 1922 lub 1923 r.

Obecny młyn wybudowany zostal w 1924 r. Nad korytem Grabi, kilka metrów od ściany młyna postawiono drewnianą turbinownię, po której dziś nie ma już śladu. Wyposażono go w dwie pary walców i perlak. Mógł mielić do 3 ton zboża na dobę. Przy północnej ścianie młyna stanął murowany budynek, stylizowany na dworek - jego wejście jest ozdobione kolumnami i trójkątnym tympanonem.

W okresie okupacji młynem zarządzali Niemcy. Po wojnie młyn pozostał w rękach prywatnych i był czynny do lat 70. Wówczas cała osada młyńska wraz z budynkami gospodarczymi została przejęta przez łaski szpital. Utworzono tu gospodarstwo z hodowlą świń a młyn nie był już potrzebny. Maszyny sprzedano a budynek od tego czasu popadał w ruinę.

W końcu lat 80. dawny młyn Łaszkiewicza ponownie stał sie własnością prywatną. W stawach polożonych przy młynie rozpoczęto hodowlę pstrąga - niestety zakończyła się ona niepowodzeniem. Z dawnych urządzeń młyńskich dziś już pozostały tylko pale i resztki napędu.

Po trzecim młynie - w Łasku - Łętkowie - nie ma już dzisiaj żadnego śladu.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łasku

Pl. Lotników Łaskich 1
98-100 Łask
tel. 436 753 776
fax. 436 770 578
pttklask@ex2.pl
http://www.pttklask.ex2.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-21 13:34:59
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1251279302
Kamionka - Krupka
Drewniany młyn wodny
nad rzeką Prosną
fot. Piotr Sölle

fot. Bartek Bijak -1251368050
Chynów
Drewniany młyn wodny
fot. Bartek Bijak

fot. Tomasz Szwagrzak -1251454715
Ldzań - Talar
Zespół drewnianych młynów
wodnych nad rzeką Grabią
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Piotr Rzeńca -1251485230
Zborów
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Rzeńca

fot. Piotr Rzeńca -1251485475
Zborów
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Rzeńca

fot. Tomasz Dronka -1251887006
Brzeski
Młyn wodny "Krzywda"
na rzece Grabia
fot. Tomasz Dronka

fot. Piotr Sölle -1251890026
Kępowizna
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1251893337
Kochlew
Drewniany młyn wodny
fot. Piotr Sölle