Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Znaleziska archeologiczne w Skaratkach

Na terenie wsi Skaratki (gmina Domaniewice, powiat łowicki), znajduje się jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych, na podstawie których dokonano rekonstrukcji warunków paleogeograficznych, panujących na terenie środkowej Polski w końcu epoki lodowej.

W granicach Skaratek znajduje się złoże torfu, którego dolna część powstała w ciepłym okresie interglacjalnym (eemskim) a górna - w warunkach klimatu chłodnego ostatniego okresu zlodowacenia północnopolskiego.

W obrębie tego złoża odkryto kości mamuta, z nacięciami świadczącymi o pobycie na tym terenie człowieka neandertalskiego, który przebywał tu najprawdopodobniej w okresie wycofywania się lądolodu na północ i ocieplenia klimatu.

Wiek znaleziska w Skaratkach datowano na podstawie specjalistycznych badań na 54 tys. lat p.n.e.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Łowiczu

Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
tel. 46 830 91 49
promocja@um.lowicz.pl
Informacja turystyczna
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej

Stary Rynek 17
99-400 Łowicz
tel. 46 837 34 33
fax. 46 837 34 33
promocja@powiat.lowicz.pl
http://www.facebook.com/TurystykaLowicz/
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-12-30 12:43:00
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ  -1294734040
Łubna Jakusy - cmentarzysko kurchanowe
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294734487
Łubna Jakusy - cmentarzysko kurchanowe
fot. archiwum ROTWŁ