Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kurhan i cmentarzysko ciałopalne w Ględzianówku

Na terenie wsi Ględzianówek (gmina Witonia, powiat łęczycki) znajdują się 2 ciekawe stanowiska archeologiczne.

Przy drodze Ględzianówek - Krokorczyce, na szczycie bardzo nieznacznej fałdy terenowej (będącej jednak najwyższym punktem w płaskiej na ogół okolicy) zachował się do dnia dzisiejszego kurhan książęcy o średnicy 22 metrów i wysokości 3 metrów z nasypem ziemno - kamiennym, pochodzący z okresu wpływów późnorzymskich, prawdopodobnie z IV lub III w. n.e.
Wśród miejscowej ludności niegdyś krążyła legenda, że pochowano tu księdza (ksiądz to dawna słowiańska nazwa księcia), który co pewien czas pojawia się na kurhanie i w księżycowe noce siedząc wśród drzew czyta mszał, a wiatr roznosi kartki.

Prace wykopaliskowe prowadzono tu m.in. w 1947 r. Wykopaliska archeologiczne dowiodły, że rzeczywiście pochowany był tu książę, ale jego grób został dość szybko obrabowany z co cenniejszych przedmiotów.

Na terenie Ględzianówka odkryto również cmentarzysko ciałopalne z epoki żelaza.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej Miasta i Gminy Łęczyca

Plac Kościuszki 33 / 18. Stycznia 2
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 03 11
tel. 510 104 937
fax. 24 721 03 11
promocja@leczyca.info.pl
http://www.leczyca.info.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-05-23 19:51:55
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. archiwum ROTWŁ  -1294734040
Łubna Jakusy - cmentarzysko kurchanowe
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294734487
Łubna Jakusy - cmentarzysko kurchanowe
fot. archiwum ROTWŁ